Obytný súbor RÍNOK RAČA, Bratislava (Obytný súbor VIN - VIN Rača)

Základne informácie