"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané

Základne informácie