Preskočit na obsah

Propagačné materiály

  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, všeobecné informácie platné od 1. 1. 2015: EIA, SEA (SK)
  • Enviroportál: Posudzovanie vplyvov na ŽP (EN)
  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA) platné od 1. 1. 2015: Všeobecné informácie v cudzích jazykoch - DE (EIA, SEA), HU (EIA, SEA), PL (EIA, SEA), UK (EIA, SEA), EN (EIA, SEA)