Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti

Dátum schválenia: 9.12. 2020
Forma: Európska Komisia (KOM 2020) 789 final
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Stratégia stanovuje plán na pevné nasmerovanie európskej dopravy na správnu cestu k udržateľnej a inteligentnej budúcnosti. Na zrealizovanie vízie stratégia identifikuje 10 hlavných oblastí vrátane akčného plánu, ktorý bude usmerňovať prácu v nadchádzajúcich rokoch. V stratégii sú stanovené rôzne míľniky, ktoré majú ukazovať cestu európskeho dopravného systému k plneniu cieľov udržateľnej, inteligentnej a odolnej mobility, čím sa naznačia potrebné ambície pre naše budúce politiky. Napríklad:

Do roku 2030:

 • bude na európskych cestách v prevádzke aspoň 30 miliónov vozidiel s nulovými emisiami,
 • 100 európskych veľkých miest bude klimaticky neutrálnych,
 • vysokorýchlostná železničná doprava sa zdvojnásobí,
 • plánované kolektívne cestovanie na vzdialenosť menej než 500 km by malo byť v rámci EÚ uhlíkovo neutrálne,
 • vo veľkom rozsahu bude zavedená automatizovaná mobilita,
 • pripravené na uvedenie na trh budú plavidlá s nulovými emisiami.

Do roku 2035:

 • pripravené na uvedenie na trh budú veľké lietadlá s nulovými emisiami.

Do roku 2050:

 • takmer všetky automobily, dodávky, autobusy, ako aj nové ťažké úžitkové vozidlá budú mať nulové emisie,
 • zdvojnásobí sa železničná nákladná doprava,
 • vysokorýchlostná železničná doprava sa strojnásobí,
 • multimodálna transeurópska dopravná sieť (TEN-T) vybavená pre udržateľnú a inteligentnú dopravu s vysokorýchlostnou prepojenosťou bude schopná prevádzky v súhrnnej sieti.