Preskočit na obsah

Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami

Dátum schválenia: 13. 11. 2019
Forma: Uznesenie vlády 557/ 2019
Dokument na stiahnutie: SK
 
Cieľom revízie je povinnosť SR vyhodnotiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo schváleného Národného politického rámca a v zmysle Článku 10 Smernice a ako členský štát predložiť Komisii do 18. novembra 2019 a potom každé tri roky správu o jeho vykonávaní. Dokument predstavuje revíziu opatrení navrhnutých v dokumente Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami (č. uznesenia 504/2016) a taktiež definuje 7 nových opatrení pre splnenie národných cieľov a zámerov národného politického rámca, opatrenia na podporu zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá vrátane verejnej dopravy.  Vrámci Revízie a aktualizácie Národného politického rámca boli prvýkrát definované národné ciele pre rozvoj vodíka, ako alternatívneho paliva, vrátane rozvoja príslušnej infraštruktúry