Preskočit na obsah

Program revitalizácie železničných spoločností

Dátum schválenia: 16. 3. 2011
Forma: Uznesenie vlády č. 188/ 2011
Dokument na stiahnutie: SK

Železničná doprava je chápaná ako nosný, hromadný a ekologický spôsob dopravy a v rámci dopravného systému má svoje špecifické a nezastupiteľné postavenie. SR v rámci svojej dopravnej politiky presadzuje model trvalo udržateľnej mobility a podporuje rozvoj a revitalizáciu železničnej prepravy, keďže ide o formu verejnej osobnej dopravy priateľskú k životnému prostrediu. Výkonnosť a ekonomická efektívnosť železničných spoločností SR je podmienená stavom železničnej infraštruktúry, ktorá vykazuje vysokú hustotu siete so zastaranou technológiou i mobilným parkom.

Cieľom uvedeného materiálu je identifikovať miesto železničnej dopravy v systéme pozemnej dopravnej obsluhy Slovenskej republiky a definovať opatrenia, nevyhnutné na jej revitalizáciu zo súčasného stavu na ekonomicky efektívny druh dopravy.