Preskočit na obsah

Program podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov – Národný systém dopravných informácií

Dátum schválenia: 14. 1. 2009
Forma: Uznesenie vlády č. 22/ 2009
Dokument na stiahnutie: SK

Program podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov (IDS) - Národný systém dopraných informácií (NSDI) predstavuje riešenia inteligentných dopravných systémov založených na informačných a komunikačných systémoch a technológiách v cestnej doprave na Slovensku. Je orientovaný na využívanie jednotného systémového prostredia pre zber, spracovanie, zdieľanie, distribúciu a využívanie dopravných informácií v konkrétnych informačných, riadiacich a telematických aplikáciách.

Cieľom NSDI je vytvoriť systémové väzby, ktoré umožnia z jednotlivých definovaných agend v informačných systémoch týchto subjektov poskytovať v prospech Národného dopravného informačného centra (NDIC) vybrané dopravné informácie (alebo ich atribúty zásadne bez osobných a iných citlivých údajov) najlepšie automaticky ako vedľajší produkt hlavných činností a bez nároku na zvýšenie administratívy.