Preskočit na obsah

Národná vodíková stratégia – Pripravení na budúcnosť

Dátum schválenia: 23. 6. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č 356/2021
Dokument na stiahnutie: SK

Dokument definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií v SR v kontexte súčasného vývoja v krajinách EÚ. Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou deklaráciou, ku ktorej sa SR prihlásila. Stratégia definuje podmienky na realizáciu vodíkových technológií v súlade s dlhodobým strategickým zámerom rozvoja SR do roku 2030, resp. 2050.

V sektore doprava dekarbonizácia s využitím vodíka znižuje niektoré negatívne vplyvy mobility na životné prostredie. Je možné ju dosiahnuť:

  • využívaním dopravných prostriedkov s vodíkovým pohonom v bežnej prevádzke,
  • výrobou dopravných prostriedkov s vodíkovým pohonom, hľadaním inovačných príležitostí v domácom vývoji a
  • transformáciou výrobných programov výrobcov dielov a modulov pre pohony s využitím vodíka, pričom preferované bude využitie výsledkov domáceho vývoja.