Preskočit na obsah

Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť premávky na roky 2021 – 2030 (2021)

Dátum schválenia: 1.12.2021
Forma: Uznesenie vlády 700/2021
Dokument na stiahnutie: SK

Národná stratégia je koncipovaná ako kľúčový dokument všetkých subjektov, ktoré v rámci svojej kompetencie a odbornej činnosti priamo alebo nepriamo ovplyvňujú oblasť bezpečnosti cestnej premávky v SR. Pre EÚ je v dlhodobom horizonte cieľom, aby sa do roku 2050 bezpečnosť v cestnej doprave čo najviac priblížila k vízii nula, teda nulovej úmrtnosti pri dopravných nehodách a nulovému počtu ťažkých zranení pri dopravných nehodách na európskych cestách.

V strednodobom horizonte bude EÚ podľa Štokholmskej deklarácie sledovať nové priebežné ciele, a to zníženie počtu úmrtí pri dopravných nehodách na cestách v rokoch 2021 až 2030 o 50 % a v tom istom období aj zníženie počtu vážnych zranení o 50 % pri dopravných nehodách. Referenčnými hodnotami oboch cieľov sú počty usmrtených a ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách z roku 2020.

Pre napĺňanie strategických cieľov sú definované opatrenia, ktoré tvoria jadro stratégie a ktoré vychádzajú z identifikovaných aktuálnych problémov, resp. smerovania národnej a európskej politiky v oblasti zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. Tieto opatrenia sú zakomponované do piatich oblastí pôsobenia v procese zvyšovania úrovne bezpečnosti cestnej premávky, pričom je aplikovaná zásada zrozumiteľnej architektúry v závislosti od vecného zamerania týchto oblastí pôsobenia:

  1. Ľudský faktor,
  2. Rizikové skupiny účastníkov cestnej premávky,
  3. Bezpečnosť pozemných komunikácií,
  4. Vozidlá a technológie a
  5. Ponehodová starostlivosť.


Pre každú z uvedených piatich oblastí pôsobenia boli ďalej definované tzv. sféry, združujúce navrhované opatrenia do jednotlivých skupín, ktoré majú z hľadiska vecného zamerania spoločný prienik na úrovni danej oblasti pôsobenia.