Preskočit na obsah

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001)

Dátum schválenia: 10. 8. 2011
Forma: Uznesenie vlády 513/2011
Dokument na stiahnutie: SK

Hlavnými cieľmi v Koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001, sú také ciele, ktoré z pohľadu nástrojov územnoplánovacej politiky môžu čo najlepšie prispieť k rozvoju hospodárskej a sociálnej oblasti spoločnosti v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja. Predpokladá to vytváranie takých sídelných a priestorových podmienok rozvoja spoločnosti, ktoré budú podporovať rozvoj a využitie existujúcich regionálnych špecifík ako aj viesť k znižovaniu existujúcich rozdielov medzi jednotlivými regionálnymi celkami.