Preskočit na obsah

Koncepcia rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky

Dátum schválenia: 21. 6. 2000
Forma: Uznesenie vlády 469/ 2000
Dokument na stiahnutie: SK

Vodná doprava ako súčasť intermodálnych  dopravných sústav zohráva  významnú úlohu vo vnútroštátnych, najmä však v medzinárodných prepravných reláciách na zjednotenej sieti európskych vnútrozemských vodných ciest a na svetových moriach. Dynamizujúcim prvkom rozvoja  vodnej dopravy je aj to, že zo všetkých druhov dopráv najmenej znehodnocuje životné prostredie, čo potvrdzujú a iniciujú aj nariadenia a smernice Európskeho spoločenstva (ES), respektíve Európskej únie (EU) prijaté v poslednom období.

Koncepcia je rozpracovaná do piatich zásadných problémových okruhov:

  • Legislatívne, organizačné a ekonomické predpoklady
  • Rozvoj a modernizácia dopravnej infraštruktúry
  • Ekologické, bezpečnostné a kvalitatívne predpoklady
  • Sociálne predpoklady
  • Veda a výskum, technické, informačné a medzinárodné logistické predpoklady