Preskočit na obsah

Investičný plán pre Európu

Dátum schválenia: 26. 11. 2014
Forma: Oznámenie KOM(2014) 903
Dokument na stiahnutie: SK

Cieľom EK je zmobilizovať dodatočné verejné a súkromné investície do reálnej ekonomiky. Investičný plán dopĺňa existujúce opatrenia a naplno využije každé euro z verejných zdrojov, ktoré sa získa prostredníctvom nových aj existujúcich nástrojov.

Investičný plán zahŕňa tri súvisiace ciele politiky:

  • zvrátiť trend poklesu investícií a pomôcť posilniť vytváranie pracovných miest a oživenie hospodárstva bez toho, aby sa zaťažili verejné financie jednotlivých štátov alebo aby sa vytváral nový dlh,
  • urobiť rozhodný krok pri uspokojovaní dlhodobých potrieb hospodárstva a zvyšovaní konkurencieschopnosti,
  • posilniť európsky rozmer ľudského kapitálu, výrobnej kapacity, znalostí a fyzickej infraštruktúry s osobitným zameraním na prepojenia, ktoré sú kľúčové pre jednotný trh.