Preskočit na obsah

Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (2016)

Dátum schválenia: 20. 7. 2016
Forma: Európska komisia (KOM 2016) 501 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Nízkoemisná mobilita predstavuje základnú zložku širšieho prechodu na nízkouhlíkové obehové hospodárstvo, ktoré Európa potrebuje, aby zostala konkurencieschopnou a aby mohla uspokojovať potreby v oblasti mobility osôb a tovarov.

Cieľom dokumentu je udať správny smer odvetviu dopravy s ohľadom na technologickú neutralitu, tvorbu pracovných miest, rast a investície. Dokument venuje pozornosť:

  1. vyššej efektívnosti dopravného systému,
  2. nízkoemisnej alternatívnej energii pre dopravu;
  3. vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami,
  4. horizontálnym faktorom na podporu nízkoemisnej mobility.