Preskočit na obsah

Európa v pohybe – Agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých (2017)

Dátum schválenia: 31. 5. 2017
Forma: Európska komisia (KOM 2017) 283 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN
 
Účelom obsiahleho balíka regulačných a podporných opatrení je priniesť ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých a umožniť Európe zaujať vedúce globálne postavenie pri formovaní budúcnosti mobility.

Sektor mobility hrá kľúčovú úlohu v hospodárstve a spoločnosti EÚ a ako taký je veľkým zamestnávateľom a neodmysliteľným motorom globálnej konkurencieschopnosti hospodárstva. Moderná mobilita je takisto podmienkou úspešného prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v Európe a zvrátenia trendu nárastu emisií skleníkových plynov a znečisťovania ovzdušia z dopravy. Dokument je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti európskeho sektora mobility s cieľom podporiť tvorbu pracovných miest, rast a investovanie a zároveň riešiť naliehavú otázku sociálneho rozmeru mobility a zaistenie vysokej úrovne ochrany a bezpečnosti pre cestujúcu verejnosť.