Preskočit na obsah

Dosiahnuť čo najširšie využívanie alternatívnych palív – akčný plán týkajúci sa infraštruktúry pre alternatívne palivá (2017)

Dátum schválenia: 8. 11. 2017
Forma: Európska komisia (KOM 2017) 652 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN
 
Parížska dohoda o zmene klímy nadobudla platnosť, a preto treba urýchliť prechod na moderné a nízkouhlíkové hospodárstvo. Tento akčný plán zdôrazňuje opatrenia na doplnenie a lepšie vykonávanie národných politických rámcov podľa smernice 2014/94/EÚ na podporu urýchleného zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v EÚ. Sú súčasťou balíka opatrení v oblasti mobility, ktoré sa týkajú rovnako vozidiel, infraštruktúry, elektrickej siete, ako aj služieb pre používateľov. Do roku 2025 by EÚ mala mať dokončenú chrbticovú infraštruktúru nabíjacích a čerpacích staníc, ktorá úplne pokryje koridory základnej siete TEN-T.

Problémy, ktoré predstavujú trhové prekážky ich používania, neprestali existovať. Patrí k nim nedostatočná infraštruktúra na nabíjanie a dopĺňanie paliva vozidiel a plavidiel, nedostatočne rozvinuté inteligentné siete a problémy, ktoré spotrebiteľom znemožňujú využívať infraštruktúru bez ťažkostí. Na to, aby EÚ mohla úspešne prejsť na mobilitu s nízkymi a nulovými emisiami, je potrebný integrovaný prístup. Tento prístup si vyžaduje spoločný politický rámec pre vozidlá, infraštruktúry, elektrické siete, hospodárske stimuly a digitálne služby na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.