Preskočit na obsah

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30%

  • Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Helsinky
  • Dátum prijatia : 08.07.1985
  • Dátum prijatia na Slovensku : 28.05.1993
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Slovenská republika je stranou Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. K tomuto Dohovoru boli postupne prijímané vykonávacie protokoly. Jeden z protokolov je Protokol k Dohovoru o znižovaní emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30%, ktorý bol prijatý 8. júla 1985 v Helsinkách.

Slovenská republika k Protokolu pristúpila sukcesiou dňa 28. mája 1993.

Hlavným cieľom uvedeného protokolu je zníženie emisií SO2 o 30% do roku 1993 v porovnaní s rokom 1980.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk

Súvisiace dokumenty

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov