Preskočit na obsah

Protokol energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch

  • Téma : Energetika a životné prostredie
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Lisabon
  • Dátum prijatia : 17.12.1994
  • Dátum ratifikácie na Slovensku : 07.09.1995
  • Dátum platnosti : 16.04.1998
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

K Dohovoru energetickej charty bol s účinnosťou od 16. apríla 1998 prijatý Protokol energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch, ktorý možno pokladať v súčasnosti (v medzinárodnom meradle) za najvýznamnejší prostriedok na podporu politiky energetickej efektívnosti, pri vytváraní rámcových podmienok pre racionálnu výrobu, distribúciu a využívanie energie a podporu medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti.

SR ho ratifikovala 7. septembra 1995 ako prvá z členských krajín Energetickej charty.

Súvisiace dokumenty

Dohovor k energetickej charte