Preskočit na obsah

Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy

  • Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Viedeň
  • Dátum prijatia : 22.03.1985
  • Dátum prijatia na Slovensku : 28.05.1993
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Problematika ohrozenia ozónovej vrstvy sa stáva za posledné desaťročia vážnou hrozbou života na Zemi, preto jej krajiny venujú výraznú pozornosť. Dňa 22.marca 1985 bol vo Viedni prijatý Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy (SR sukcesiou 28.mája 1993), ktorého hlavným cieľom je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie proti nepriaznivým účinkom, ktoré sú spôsobené alebo môžu byť spôsobené ľudskými činnosťami, ktoré modifikujú alebo môžu modifikovať ozónovú vrstvu.

Ďalej na ochranu ozónovej vrstvy sa prijal Montrealsky protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu v Montreale roku 1987 ako jeho dodatkov Londýnsky (1990), Kodanský (1992), Viedenský (1995), Montrealsky (1997) a Pekingský (1999).

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk