Preskočit na obsah

Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku Pdf
Dohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier Ochrana vôd Helsinki 17.03.1993 07.07.1999 Pdf
Dohovor o jadrovej bezpečnosti Ionizujúce žiarenie a jadrová bezpečnosť Viedeň 20.09.1994 Pdf
Protokol energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch Energetika a životné prostredie Lisabon 17.12.1994 Pdf
Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike Ochrana pôd Paríž 17.06.1994 07.01.2002 Pdf
Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou Ionizujúce žiarenie a jadrová bezpečnosť Viedeň 21.05.1963 25.01.1995 Pdf
Rámcový dohovor OSN o kontrole tabaku Zdravie a životné prostredie Ženeva 21.05.2003 Pdf
Spoločný protokol k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru Ionizujúce žiarenie a jadrová bezpečnosť Viedeň 21.09.1988 25.01.1995 Pdf
Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia Životné prostredie všeobecne Aarhus (Dánsko) 25.06.1998 31.10.2005 Pdf
Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát Životné prostredie všeobecne Kyjev 22.05.2003 22.05.2003 Pdf
Dohovor k energetickej charte Energetika a životné prostredie Lisabon 17.12.1994 Pdf