Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku Pdf
Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní Odpady a odpadové hospodárstvo Bazilej 22.03.1989 24.07.1991 Pdf
Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA) Ochrana prírody Haag 16.06.1995 20.06.2000 Pdf
Dohoda o ochrane netopierov v Európe Ochrana prírody Londýn 04.12.1991 09.07.1998 Pdf
Dohovor k energetickej charte Energetika a životné prostredie Lisabon 17.12.1994 Pdf
Dohovor o biologickej diverzite Ochrana prírody Rio de Janeiro 05.06.1992 Pdf
Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií Životné prostredie všeobecne Helsinki 17.03.1992 Pdf
Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Ženeva 13.11.1979 25.05.1993 Pdf
Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice Životné prostredie všeobecne Espoo 25.02.1991 20.08.1991 Pdf
Dohovor o jadrovej bezpečnosti Ionizujúce žiarenie a jadrová bezpečnosť Viedeň 20.09.1994 Pdf
Dohovor o krajine Rady Európy Životné prostredie všeobecne Florencia 20.10.2000 30.05.2005 Pdf