Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie a prevádzka tehliarskeho závodu a ťažby hliny Stupava
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky Sklársky a keramický priemysel,ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004
Supermarket Billa Bardejov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Bardejov infraštruktúra 11.05.2004
Športovo - rekreačný areál Kráľová
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Zvolen vodné hospodárstvo 11.05.2004
Prekládka vedenia 2x110 kV Lozorno
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky energetický priemysel 11.05.2004
Šaštín - Stráže, tlaková kanalizácia Presskan
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Senica vodné hospodárstvo 11.05.2004
Šamorín - priemyselný park
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Bánovce nad Bebravou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou infraštruktúra 11.05.2004
ČS Prievidza, Necpaly - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza infraštruktúra 11.05.2004
Administratívno - prevádzkové budovy firmy Bielostav Banská Bystrica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Dostavba bytov Podunajská ul., II. etapa sekcie I,J,K Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Územný plán mesta Banská Štiavnica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Štiavnica §35 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Nováky - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza infraštruktúra 11.05.2004
Stredisko na zhodnocovanie odpadov - Senec na k.ú. Senec, časť Horný dvor
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Exploatácia vodných zdrojov ZB - 4 a HGC-1 na lokalite Hurbanovo - Zlatý bažant
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Záchytná olejová nádrž na T60 - U.S.Steel Košice, s.r.o.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II infraštruktúra 11.05.2004
Banská Bystrica - severný obchvat
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Hypermarket TESCO Michalovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Preložka cesty II/521 Oravský Podzámok - Bobrov
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Námestovo dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Odsírovacia jednotka pre tepláreň Zvolen
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Zvolen energetický priemysel 11.05.2004
Skládka odpadov Trstená - Jurčová
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Lakovňa - linka povrchovej úpravy - nanášanie práškových náterových hmôt AMCOR s.r.o. Nové Zámky
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky kovopriemysel 11.05.2004
Nový Tekov, obecná ČOV "DUCI" pre 1000 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Sídlisko IBV Trenčín - Soblahovská
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
ČOV pre obec Lendak
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok vodné hospodárstvo 11.05.2004
Súlovce - dostavba farmy pre výkrm kurčiat
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004