Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Novostavba penziónu Siná, Demänovská Dolina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Mužla - kanalizácia a ČOV I. etapa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Stará Ľubovňa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Stará Ľubovňa infraštruktúra 11.05.2004
ČOV III - Skloplast, a.s. Trnava (Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava)
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčný obytný súbor KOPRIVNICA, ulice Valašťanska-Dolinského, Koprivnická a pod záhradami, Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Splašková kanalizácia a ČOV pre 2x24 bytových jednotiek Nedožery - Brezany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hontianske Nemce - Sebechleby, kanalizácia a ČOV, 1. etapa zvoz žúmp
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Krupina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV obce Pusté Pole
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004
Odstavné parkovisko pri objekte D1 podniku Volkswagen Slovakia, a.s. v Bratislave
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Závod na kompletáž elektronických prístrojov Nitra
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Priemyselný park Malý Krtíš
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Veľký Krtíš infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Šaľa - Veča
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Aquapark Senec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Bajerovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Sabinov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Oľdza - rybníky a športovo - rekreačné vodné plochy
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda ťažobný priemysel 11.05.2004
Závod na montáž monitorov v Galante - 2. etapa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
ČS LPG, Fiľakovo, Šavolská cesta
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Lučenec infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Malé Kozmálovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Bytový don - MONDRIAN, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie výroby etylénchlórhydrínu a jeho spracovanie do produktu NOVAMAL v Nováckych chemických závodoch,a.s.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Modernizácia výroby betónových výrobkov v k. ú. Matuškovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta priemysel stavebných látok 11.05.2004
Prestavba skladu materiálu na výrobu stolovej vody Ružomberok
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok vodné hospodárstvo 11.05.2004
Vodné dielo na Váhu Švošov
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obchodné centrum s čerpacou stanicou pohonných hmôt v Dunajskej Strede
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Dostavba montážnej haly SEWS Slovakia, spol. s.r.o., v Topoľčanoch
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004