Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontakt



Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Trnavainvest dodavateľský park, Trnava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Výrobná a montážna hala Prinz Slovakia, a.s. Senec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Lyžiarsky vlek Spišská Stará Ves
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM Vranov nad Topľou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
Preložka cesty I/65 Nová Baňa - obchvat, v trase diaľničného ťahu D65, úsek Nová Baňa - Rudno nad Hronom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žarnovica dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Výrobná prevádzka - výroba odliatkov Poprad
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad hutnícky priemysel 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Snina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Snina infraštruktúra 11.05.2004
Modernizácia automatickej formovacej linky VSŽ Inžiniering Košice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II hutnícky priemysel 11.05.2004
Polyfunkčné centrum Petržalka-III.etapa, Bratislava-Petržalka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Riadená skládka TKO Tvrdošovce
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Výstavba neutralizačnej haly v areáli závodu Osram Slovakia, a.s. Nové Zámky na čistenie odpadových vôd vznikajúcich pri výrobe svietidiel
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rekonštrukcia čerpacej stanice MP Hutnícka Košice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I infraštruktúra 11.05.2004
MTZ PB Stará Vajnorská 39, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Veterný park Lovčica -Trubín
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom energetický priemysel 11.05.2004
Rýchlostná cesta R2 Hradište - hranica kraja (Dérerov mlyn)
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Partizánske Prievidza dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Jurki, Stupava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - CONOCO Prešov I
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
Podzemná parkovacia garáž - 99 miest v polyfunkčnom objekte na Hodžovom námestí v Bratislave - novostavba
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Pohronský Ruskov - obecná ČOV 2 500 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Úpravárenská linka odpadov, areál skládky Zohor
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Galvanizovňa Kysucké Nové Mesto
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Kysucké Nové Mesto hutnícky priemysel 11.05.2004
Štúdia využívania zdroja podzemnej vody z vrtu HA - 1 Harichovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves vodné hospodárstvo 11.05.2004
Skladovanie železného šrotu a vybraných druhov nebezpečnéhých odpadov v k.ú. Žilina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Považská Bystrica dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Medzisklad vyhoretého jadrového paliva v atómovej elektrárni Mochovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice energetický priemysel 11.05.2004