Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Odsírovacia jednotka pre tepláreň Zvolen
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Zvolen energetický priemysel 11.05.2004
Skládka odpadov Trstená - Jurčová
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Nový Tekov, obecná ČOV "DUCI" pre 1000 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Lakovňa - linka povrchovej úpravy - nanášanie práškových náterových hmôt AMCOR s.r.o. Nové Zámky
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky kovopriemysel 11.05.2004
Hypermarket TESCO Michalovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Preložka cesty II/521 Oravský Podzámok - Bobrov
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Námestovo dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Sídlisko IBV Trenčín - Soblahovská
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
ČOV pre obec Lendak
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok vodné hospodárstvo 11.05.2004
Súlovce - dostavba farmy pre výkrm kurčiat
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV obce Peder
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 11.05.2004
Povodie rieky Hron - ochrana ŽP, čiastkový projekt Tlmače - rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Diaľnica D1 v úseku Janovce - Jablonov
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Košický Levoča Poprad Spišská Nová Ves dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Drahovce, obecná ČOV "DUCI" pre 2500 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Piešťany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Centrum obchodu a služieb Stredanská ulica, Topoľčany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Bratislava - Petržalka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný objekt - Mickiewiczova ulica Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Hypermarket TESCO Bratislava - Lamač
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Centrum obchodu a služieb Humenné
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
Želiezovce - Šahy prívod vody
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zásobník 1,2 - dichlórpropánu NCHZ Nováky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Vyraďovanie JE A-1, I. etapa v Jaslovských Bohuniciach
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava energetický priemysel 11.05.2004
Polyfunkčné centrum Dúbravka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Skládka 3. stavebnej triedy Turzovka - Semeteš
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Čadca infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný komplex - Boria, Bratislava - Ružinov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Pusté Uľany, obecna ČOV "DUCI" pre 1600 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta vodné hospodárstvo 11.05.2004