Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Cerovo - ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Krupina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Distribučné centrum TESCO - Beckov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Nové Zámky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Kompaktná čerpacia stanica LPG Galanta
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Dobšiná - ťažba a spracovanie serpentinitu za účelom výroby oxidu kremičitého a chloridu horečnatého
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava ťažobný priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Trnava - Zelenečská ul.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV pre obce Trenčianske Jastrabie a Trenčianske Mitice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čečínska Potoň - rozšírenie ťažby štrkopieskov pri Malom Dunaji
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Veľký Ďur - Lok, skupinová kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Solidifikačná linka Kalná nad Hronom
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Dezinfekčná stanica Sučany
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Bratislava - Dvory IV - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt METRO - Ivanka pri Dunaji
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Sallerovej výstavby na Toryskej ulici v Košiciach
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Topoľčany ul. Československej armády P.O.Hviezdoslava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany infraštruktúra 11.05.2004
Predaj a servis automobilov Bratislavská ul. Trenčín
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré Grunty
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Obchodné zariadenie Bratislava - Petržalka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Ľubotín - ČOV a kanalizácia
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rekonštrukcia fariem pre chov ošípaných Jacovce, Veľké Bedzany, Nový Svet
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Poprad
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/67 Matejovce - Kežmarok
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Beckov - kanalizácia obce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom vodné hospodárstvo 11.05.2004
Bratislava Business Center V
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Trnavainvest dodavateľský park, Trnava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004