Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
PZP D. Bojanovice - súbor stavieb, 4. stavba VVTL. plynovodu DN 700 PN 80 hranica ČR/SR - TU 2a Brodské
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Skalica energetický priemysel 11.05.2004
Obecný vodovod, vodojem, kanalizácia a ČOV, Hincovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výroba a spracovanie London Ice, Komárno
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno potravinársky priemysel 11.05.2004
Malá vodná elektráreň na rieke Hron - Hronská Dúbrava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom energetický priemysel 11.05.2004
Výstavba Chaty pod Rysmi
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Cesta I/68 Plavnica, preložka cesty
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Stará Ľubovňa dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Univerzálna výrobná jednotka pre výrobu gumárenských chemikálií
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II Bratislava III chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Supermarket BILLA Malacky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Mobilná betonárka Stetter M2 Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II priemysel stavebných látok 11.05.2004
Priemyselný park Humenné - Gutmanovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia obce Trávnica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčný obchodný a výrobno-skladovací areál 1, Svätý Jur
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Obytný súbor "Bystrická - Mečíková", Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica nafty, Gabčíkovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Snina - Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Snina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt CONOCO - JET, odpočívadlo Hrádok, diaľnica D1 Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 11.05.2004
Odkanalizovanie pohraničných obcí Lastovce - Luhyňa - Kazimír - Brezina. Rozšírenie ČOV Michaľany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hubovo - Kanlizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota vodné hospodárstvo 11.05.2004
Priemyselný park drevospracujúceho priemyslu Spišská Nová Ves
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves drevospracujúci priemysel 11.05.2004
Komárno - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Šimonovce - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota vodné hospodárstvo 11.05.2004
Skládka 3. stavebnej triedy Tornaľa
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Revúca infraštruktúra 11.05.2004
Novostavba administratívnej budovy CBC 1 a CBC 2 Bratislava, Karadžičova ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Zázrivá kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Dolný Kubín vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výroba technického etylénchlórhydrínu, NCHZ, a.s. Nováky
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004