Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Slanské Nové Mesto - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 11.05.2004
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne Dolný Turiec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin vodné hospodárstvo 11.05.2004
VTL plynovod DN 700, PN 64, Užhorod - Vojany
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce energetický priemysel 11.05.2004
Výrobný areál firmy Hella Rakoľuby
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Polyfunkčný, výrobno - skladový areál Rača - Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Sladovňa TATRAN Poprad
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Výkup železa a farebných kovov, prevádzka Veľké Dvorníky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Dvory nad Žitavou, obecná kanalizácia Juh
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Prepojovací VTL plynovod Komárno-Kolož DN 300 PN 4,0 MPa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno energetický priemysel 11.05.2004
Keť - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Areál firmy PELUX, s.r.o. Liesek
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Belá celoobecná kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rekonštrukcia a rozšírenie skládky TKO Spišská Belá
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok infraštruktúra 11.05.2004
Zmena užívania stavby dielní EKOZARU - ČERMÁŇ na výrobňu betónových hygienických jadier pre bytovú a občiansku výstavbu
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra priemysel stavebných látok 11.05.2004
ČOV Vydrník
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kanalizácia obce Veľký Kýr
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Objekt čerpacej stanica LPG Michalovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie parkoviska pri novom vjazde do podniku Volkswagen Slovakia, a.s.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Malé vodné elektrárne na Váhu v profiloch Černová, Hubová a Stankovany
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok energetický priemysel 11.05.2004
Betonárka ELBA EBCD 85 - Bratislava - Dúbravka, Polianky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV priemysel stavebných látok 11.05.2004
Sládkovičovo, sídlisko Pri mlyne rozšírenie ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hromadné garáže Žilina - Vlčince
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
DOLNÝ BAR - rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Využitie termálnej vody z vrtu Š1-NB II. Nováky
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza energetický priemysel 11.05.2004
Prestavba objektu na Peter Makovický - Bryndziareň - k.ú. Ružomberok
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok potravinársky priemysel 11.05.2004