Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Predajňa potravín LIDL Bardejov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Bardejov infraštruktúra 11.05.2004
Mojzesovo návrh skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Cesta II/559 Čertižné - štátna hranica SR/PR
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Poľsko,
Prešovský Medzilaborce dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Ťažba štrku Podunajské Biskupice - Lieskovec
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II ťažobný priemysel 11.05.2004
Plniaca stanica CNG - DPB, a.s. Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Agroturistický areál Selce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Bytové domy, Ulice Nad lúčkami - Lackova, Bratislava - Karlova Ves
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov Trnava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Povodie rieky Hron - ochrana ŽP, čiastkový projekt Žarnovica - rozšírenie kanalizácie
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žarnovica vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zámer na vykonávanie banskej činnosti otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska kremenca Kalinovo - Zlámanec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Poltár ťažobný priemysel 11.05.2004
Dobšiná, Nové cesty - skládka TKO
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava infraštruktúra 11.05.2004
Cesta II/487 Čadca - Raková
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Čadca dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Areál skládky KO Strekov a skládky inertného odpadu s kompostárňou Nová Vieska
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Porážkareň hydiny - Výčapy Opatovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra potravinársky priemysel 11.05.2004
Rozvoj turizmu - Veľká Domaša
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - Motorest Eva - Figa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Habovka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Výroba MDF v areáli Kronospan Slovakia, s.r.o. Prešov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov drevospracujúci priemysel 11.05.2004
Obchodná zóna Turecký rad - Levice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Martin - Priekopa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
AUTOVRAKY AZ Zohor
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Radové garaže 21 ks, ul. Konečná 5, Michalovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves infraštruktúra 11.05.2004
Bojná ČOV pre 40 b.j.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Upravárenské zariadenie Klasov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004