Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Predajňa potravín LIDL Šaľa - Veča
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Gemerská Poloma - Dlhá Dolina, hlbinná ťažba a úprava mastenca
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava ťažobný priemysel 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt v Pate
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Weiter UVP-pflichtig
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Investičná výstavba za Trójou Dubnica nad Váhom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Ilava infraštruktúra 11.05.2004
Zberný dvor druhotných surovín, Trnava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Čerín - Sebedín - Bečov, kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica vodné hospodárstvo 11.05.2004
Levice - Géňa, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV - Mäsovýroba PM
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hydrogenačná rafinácia palív č. 7 a výroba EURO DIESEL 2002 Slovnaft, a.s. Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II Bratislava V Senec chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Handlová - modernizácia zásobovania teplom, 1. stavba - energetický zdroj
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza energetický priemysel 11.05.2004
Priemyselný park pre automobilovú výrobu - Záhorie
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Zvýšenie výkonu bloku JE V2 v Jaslovských Bohuniciach
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava energetický priemysel 11.05.2004
Dva bytové domy - mestské vily, Bratislava, Karlova Ves - stred, Líščie údolie
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/64 Kľače- Šuja
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných látok SHELL Slovakia, s.r.o. Žilina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Regionálne obchodné centrum Prievidza
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza infraštruktúra 11.05.2004
Diaľnica D1 Hybe-Važec
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Objekt doplnkových služieb pri penzióne Mýtnik v Mýte pod Ďumbierom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Lyžiarske stredisko Valča
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
Šambron - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nitra - Kynek I
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov Detox v Rimavskej Sobote
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota infraštruktúra 11.05.2004
Hypermarket TESCO Prievidza
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza infraštruktúra 11.05.2004
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty Čertovica II. a III.etapa-kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Garáže v novostavbe obytných domov, Kazanská ul., Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV v obci Kyjov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004