Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Bytové domy, Geologická ul. Podunajské Biskupice, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Skupinová kanalizácia a ČOV pre účelové združenie obcí Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Piešťany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčný objekt, Bratislava, Sliačska ul., parc.č. 4797
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Novostavba polyfunkčného a administratívneho komplexu na Bajkalskej ul. - 208 parkovacích miest
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Spaľovňa komunálneho odpadu mesta Topoľčany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie cintorína v Priechode
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Supermarket BILLA Bratislava - Podunajské Biskupice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Želovce - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Veľký Krtíš vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt - Hurbanovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno infraštruktúra 11.05.2004
VTL plynovod DN 500, PN63/40 Dulov - Strelenka
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Ilava Púchov energetický priemysel 11.05.2004
Nemecká - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
ČS PHM OMV Bratislava, Trnavská ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Prestavba bitúnka Revúca
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Revúca poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Lyžiarsky areál Levočská dolina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Levoča účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Valcovne Rožňava
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava hutnícky priemysel 11.05.2004
Kompaktné technologické zariadenie na prečerpávanie propán-butánu do automobilov v meste Rimavská Sobota
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota infraštruktúra 11.05.2004
Hydrocyklónová separácia vysokopecných kalov U.S. Steel Košice s.r.o.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie infraštruktúra 11.05.2004
Hypernova - obchodné centrum Rimavská Sobota
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - AVANTI Zálužice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Sereď
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Priemyselný park Kostolné Kračany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Veľký Kýr, obecná ČOV pre 3 300 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Vybudovanie skládky komunálneho odpadu s kompostárňou na sanovanej lokalite starej neriadenej skládky v katastrálnom území obce Horné Saliby
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný dom Galantská cesta Dunajská Streda
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Trenčín
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004