Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rozvoj turizmu - Veľká Domaša
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
Areál skládky KO Strekov a skládky inertného odpadu s kompostárňou Nová Vieska
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Porážkareň hydiny - Výčapy Opatovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra potravinársky priemysel 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - Motorest Eva - Figa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota infraštruktúra 11.05.2004
Výroba MDF v areáli Kronospan Slovakia, s.r.o. Prešov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov drevospracujúci priemysel 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Habovka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Obchodná zóna Turecký rad - Levice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Martin - Priekopa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
AUTOVRAKY AZ Zohor
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Radové garaže 21 ks, ul. Konečná 5, Michalovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves infraštruktúra 11.05.2004
Bojná ČOV pre 40 b.j.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Upravárenské zariadenie Klasov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Obeckov - tlaková kanalizácia PRESSKAN a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Veľký Krtíš vodné hospodárstvo 11.05.2004
Sklad nebezpečného odpadu - Zmena užívania jestvujúceho skladu priemyselných hnojív v obci Chrastince
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Veľký Krtíš infraštruktúra 11.05.2004
ČOV - Arnutovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica Bratislava - Prístavná
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Chatová osada autocamping Slnečné skaly Rajecké Teplice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Rýchlostná cesta R2 Zvolen - Lovinobaňa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Detva Lučenec Zvolen dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Výstavba garáží - Nezábudkova ulica, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia nádrží na bloku č.53 Slovnaft a.s. Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Skládka komunálneho odpadu Zlaté Moravce
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Zlaté Moravce infraštruktúra 11.05.2004
Kuzmice - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Piešťany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Piešťany infraštruktúra 11.05.2004
TESCO hypermarket - Poprad
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004