Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Regionálna skládka 3. stavebnej triedy Žilina
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - CONOCO Zvolen
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Diaľnica D18 Hričovské Podhradie - Kysucké Nové Mesto
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Interfruct Cash & Carry Bratislava III
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Plniareň minerálnej vody Korytnica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok potravinársky priemysel 11.05.2004
Rekonštrukcia sedačkovej lanovky Vrátna - Chleb
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Čadca
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Čadca infraštruktúra 11.05.2004
Obchodný komplex Sahara-Pezinok-2.etapa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Tlaková kanalizácia Presskan Terany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Krupina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Kysucké Nové Mesto
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Kysucké Nové Mesto infraštruktúra 11.05.2004
Osobitne určená skládka odpadov Budmerice
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný objekt, Antolská ulica, Bratislava-Petržalka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Predjňa potravín LIDL Žilina, ul. Vysokoškolákov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčné bytové domy Bratislava-Dúbravka , Nejedlého ul.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Administratívna budova DBC INVEST, a.s. Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Spoločný zberný dvor pre mesto Šurany a obce Bánov, Lipová a Uľany nad Žitavou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Hromadná garáž "C", Lamačská cesta 1, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie elektrolytickej výroby a spracovania hliníka Žiar nad Hronom
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom hutnícky priemysel 11.05.2004
Diaľnica D1 Martin - Ľubochňa
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin Ružomberok dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Skládka odpadov Košice - okolie
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie infraštruktúra 11.05.2004
Digital park - Business and Shoping Centre Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
VVN 2x 110 kV Stupava - št.hranica SR/Rakúsko
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Rakúsko,
Bratislavský Bratislava IV Malacky energetický priemysel 11.05.2004
Šurany - Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek - kanalizačná sieť
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Senica - Holíč, prepojenie vodovodu
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Senica Skalica vodné hospodárstvo 11.05.2004
Revitalizácia Hornej Revúcej a výstavba MVE Pod Skalným
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok energetický priemysel 11.05.2004