Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Cesta I/50 Michalovce - križovatka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Čerpacia stanica Hypernova Bratislava - Ivánska cesta
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Sklad propán, bután a ich zmesí, prevádzka Bánovce nad Ondavou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Areál Vydrovskej doliny s lesníckym múzeom, galériou v prírode a amfiteátrom v k.ú. Čierny Balog
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Rozšírenie flexotlače v Chemosvit a.s. Svit
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad Sklársky a keramický priemysel,ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004
Hromadná garáž Karpatská ul. Banská Bystrica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
IBV "Pohančiská" Beňuš - splašková kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Bratislava - Bajkalská ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM Banská Bystrica - Kostiviarska
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - Spišský Štvrtok
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Levoča infraštruktúra 11.05.2004
ČOV Čata
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Gemerská Hôrka - kanalizácia a zvýšenie kapacity ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obchodné centrum Levice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Hrabkov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výstavba športovo - turistického areálu Bejvoč - Kolonica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Snina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Nové Mesto nad Váhom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 11.05.2004
Energetické zhodnocovanie odpadov - mäsokostnej múčky a živočíšnych tukov spoluspaľovaním v cementárskej rotačnej peci Ladce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Ilava infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Veľký Krtíš
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Veľký Krtíš infraštruktúra 11.05.2004
Zvýšenie odberu podzemnej vody v Skloplaste, a.s. Trnava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava vodné hospodárstvo 11.05.2004
Malá vodná elektráreň Valaská
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Weiter UVP-pflichtig
Banskobystrický Brezno energetický priemysel 11.05.2004
Zvolen nový civilný cintorín
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
OS - Záhradnícka juh - Podzemné garáže - 42 parkovacích miest - novostavba Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Rekreačno-lyžiarsky areál Uhliská
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Kamenný Most - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Mojzesovo návrh skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004