Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Topoľčany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/ 59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Dolný Kubín dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Rozšírenie výrobnej kapacity v podniku Volkswagen Slovakia, a.s.- II.etapa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV Malacky strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Povodie rieky Hron - ochrana ŽP, čiastkový projekt Hriňová - intenzifikácia ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Detva vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV obce Plaveč
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004
Cesta I/75 Galanta - obchvat
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Diaľnica D1 v úseku Sverepec - Višňové
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Bytča Žilina dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
ČOV a kanalizácia Mlynky - Prostredný Hámor
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves vodné hospodárstvo 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Spišská Nová Ves - Harichovská ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Devínska Nová Ves - Eisnerova ul.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Tulčík- kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Swedwood Malacky
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky drevospracujúci,celulózový a papierenský priemysel,priemysel stavebných látok 11.05.2004
Polyfunkčný objekt na Záhradníckej ul. v Bratislave - novostavba
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/50 hranica SR/ČR Drietoma - križovatka s diaľnicou D61 1. úsek Trenčín
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných látok EUMAY 29 s.r.o. v Revúcej
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Revúca infraštruktúra 11.05.2004
IBV - obytná zóna Čierna Voda - Suché miesto
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec vodné hospodárstvo 11.05.2004
Mobilné technologické zariadenie na prečerpanie propan-butánu do automobilov v Bratislave - Rači
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Spracovanie mäsa a mäsových výrobkov a výroba polotovarov z mäsa Jamník
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš potravinársky priemysel 11.05.2004
Predajná potravín LIDL Bratislava- Vrakunská ul.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Mužla - kanalizácia a ČOV I. etapa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Novostavba penziónu Siná, Demänovská Dolina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Cesta I/68 Mníšek nad Popradom - št. hranica SR
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Poľsko,
Prešovský Stará Ľubovňa dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Stará Ľubovňa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Stará Ľubovňa infraštruktúra 11.05.2004
ČOV III - Skloplast, a.s. Trnava (Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava)
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčný obytný súbor KOPRIVNICA, ulice Valašťanska-Dolinského, Koprivnická a pod záhradami, Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004