Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Predajňa potravín LIDL Banská Bystrica - Sásová
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Centrálny sklad BILLA Senec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Využívanie alternatívnych palív na báze odpadov v rotačnej peci na výpal cementárenského slinku Horné Srnie
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia mestskej časti Košice - Krásna - II.etapa - lokalita pred mostom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice IV vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hotel Klára Liptovská Mara - Dechtáre
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Zberné miesto nebezpečných odpadov separovaných občanmi z komunálnych odpadov v Pezinku
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Lehota - nájomné bytové domy, biologická ČOV EG 75
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - Bratislava- Branislav Viceník
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Dunajská Streda - Komárňanská ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
ČS Sládkovičovo - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Nákupné centrum a kultúrno - spoločenské stredisko Michalovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Výstavba čerpacej stanice PH - Gelnica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Gelnica infraštruktúra 11.05.2004
Vodné dielo na Váhu Kraľovany
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Dolný Kubín Ružomberok vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hromadné garáže Žilina - Solinky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Zariadenie na tavenie hliníkových zliatin, Trenčín
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín hutnícky priemysel 11.05.2004
ČS LPG OMV Bratislava, Botanická záhrada
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Rekreačná osada camp Pod lesom, Veľký Slavkov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad §35 11.05.2004
Zámer pre objekty v záujmovom území VN Málinec
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Lučenec Poltár vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Levoča vodné hospodárstvo 11.05.2004
Bačkovík - Boliarov - Kecerovce kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Žiar nad Hronom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom infraštruktúra 11.05.2004
Logisticko - distribučný park v Devínskej Novej Vsi
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Garáže na Húskovej ulici v Košiciach
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I infraštruktúra 11.05.2004
R a M lakovacej linky EISENMANN, VSŽ Košice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II hutnícky priemysel 11.05.2004
Výstavba tlačového závodu a.s. Slovenská grafia Stará Vajnorská
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III Sklársky a keramický priemysel,ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004