EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Novostavba administratívnej budovy CBC 1 a CBC 2 Bratislava, Karadžičova ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
ČS Dolná Streda - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný obchodný a výrobno-skladovací areál 2 a ČSPH, Svätý Jur
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný obchodný a výrobno-skladovací areál 1, Svätý Jur
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Hydinársky závod-Rozhanovce (rozšírenie výroby)
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice - okolie potravinársky priemysel 11.05.2004
Územný plán mesta Banská Štiavnica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Banská Štiavnica §35 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Sabinov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Sabinov infraštruktúra 11.05.2004
TESCO Rožňava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Rožňava infraštruktúra 11.05.2004
Mikrorajón kúpeľných penziónov Thermal, Banka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Piešťany infraštruktúra 11.05.2004
Spoločný zberný dvor pre mesto Šurany a obce Bánov, Lipová a Uľany nad Žitavou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Kysucké Nové Mesto
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Kysucké Nové Mesto infraštruktúra 11.05.2004
ČS Sládkovičovo - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
ČS Šurany - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
ČS Námestovo - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Námestovo infraštruktúra 11.05.2004
ČS Stará Ľubovňa - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Stará Ľubovňa infraštruktúra 11.05.2004
ČS Zlaté Moravce - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Zlaté Moravce infraštruktúra 11.05.2004
ČS Rožňava, Brzotín - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Rožňava infraštruktúra 11.05.2004
ČS Skalica - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Skalica infraštruktúra 11.05.2004
ČS Poprad, Predné Hony - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
ČS Bratislava, Dolnozemská ulica - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
ČS Púchov, Benzinol - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Púchov infraštruktúra 11.05.2004
ČS Nové Zámky, Nitrianska cesta - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia a modernizácia maštalí pre ovce I., II., III.,IV. a nákup technológie dojenia, Hodkovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice - okolie poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Nový závod FORUM Components, Sučany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Martin strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Priemyselný park, Poprad
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004