EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Penzión - Valčianska dolina, Valča
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Martin účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Devínska Nová Ves - Eisnerova ul.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Podzemná parkovacia garáž - 138 miest v administratívnej budove Račianske mýto v Bratislave - novostavba
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
ČS PHM Výčapy - Opatovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Obytný súbor "Bystrická - Mečíková", Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Bitúnok Bolešov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Ilava potravinársky priemysel 11.05.2004
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - hospodársky dvor Bohdanovce v k.ú. Bohdanovce nad Trnavou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PL - Mecom a.s.Humenné
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Bratislava - Bajkalská ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Prekladisko minerálnych olejov - Prístav Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
ČS LPG - Košice, ul. Pri prachárni
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice IV infraštruktúra 11.05.2004
Obchodno - skladový areál Vajnorská ulica-Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Deväť rekreačných domov Liptovský Trnovec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Liptovský Mikuláš účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Novostavba maštalí a dojárne pre dojnice, Imeľ
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Komárno poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Polyfunkčný objekt, Bratislava, Sliačska ul., parc.č. 4797
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Distribučné centrum TESCO - Beckov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Brezno
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Brezno infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Snina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Snina infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM, Real-K, Kolárovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Komárno infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV, Jastrabie nad Topľou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výstavba čerpacej stanice PH - Gelnica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Gelnica infraštruktúra 11.05.2004
Rekreačno-oddychový areál Domica, Kečovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Rožňava vodné hospodárstvo 11.05.2004
Nový expedičný sklad nealkoholických nápojov vo výrobnom závode spoločnosti Walmark nápoje SR, spol. s.r.o. v Kamenci pod vtáčnikom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Prievidza infraštruktúra 11.05.2004
Závod na montáž monitorov v Galante - 2. etapa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Galanta strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Košice - Sídlisko KVP
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice II infraštruktúra 11.05.2004