Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Kanalizácia a ČOV Slanský mikroregión
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 23.06.2005
Obytný súbor - polyfunkčný komplex Tyrnauer
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 23.06.2005
Dolné Vestenice - ČOV VEGUM a.s.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza vodné hospodárstvo 23.06.2005
Chovné rybníky - Vlkyňa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota poľnohospodárska výroba a lesná výroba 22.06.2005
Vodná plocha Nová Ľubovňa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 22.06.2005
Čerpacia stanica pohonných hmôt, motorest a servis Lúka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 22.06.2005
Dolná Strehová - Rybník
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Veľký Krtíš vodné hospodárstvo 22.06.2005
Skupinová kanalizácia (SKK) Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá a Liptovské Sliače
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok vodné hospodárstvo 22.06.2005
Cesta I/64 Rajecké Teplice - Kľače
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina dopravné a spojové stavby a zariadenia 22.06.2005
SKK a ČOV Liptovská Lužná, Liptovská Osada a Liptovské Revúce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok vodné hospodárstvo 21.06.2005
Nadstavba podkrovia reštaurácie a predajne potravín pre účely penziónu, Stará Lesná
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 21.06.2005
Polyfunkčný súbor, Hrachová ul., Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 21.06.2005
Rekonštrukcia priemyselného areálu Sitem, Spišská Nová Ves
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves infraštruktúra 21.06.2005
Aglomerácia Tlmače - odvedenie a čistenie odpadových vôd, Tekovský región II
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 21.06.2005
Kanalizácia a ČOV Pavlovce nad Uhom a výtlačné potrubie Veľké Kapušany - Pavlovce nad Uhom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce vodné hospodárstvo 21.06.2005
Bytový dom Štefanovičova - Mýtna, MČ Bratislava - Staré Mesto
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 21.06.2005
Banská Bystrica - protipovodňová ochrana
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica vodné hospodárstvo 21.06.2005
Rekreačné zariadenie Michal Merga v RO Rybníky Snina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Snina účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 21.06.2005
Priemyselná zóna Senecká cesta, Ivanka pri Dunaji
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec infraštruktúra 21.06.2005
Hypernova Senica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Senica infraštruktúra 21.06.2005
Súbor polyfunkčných objektov - Nové Bratislavaské centrum, MČ Bratislava - Karlova Ves, Dlhé diely
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 21.06.2005
Verejné parkovisko - podzemné garáže na ulici Grešákova v Košiciach
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I infraštruktúra 21.06.2005
Aglomerácia Levice - čistenie a odvedenie odpadových vôd, Tekovský región I.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 21.06.2005
Rozhanovce - kanalizácia, ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 21.06.2005
Prestavba a dostavba kúpeľného komplexu Hviezdoslav - Štrbské Pleso
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad infraštruktúra 21.06.2005