EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - hospodársky dvor Bohdanovce v k.ú. Bohdanovce nad Trnavou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PL - Mecom a.s.Humenné
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Bratislava - Bajkalská ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Prekladisko minerálnych olejov - Prístav Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
ČS LPG - Košice, ul. Pri prachárni
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice IV infraštruktúra 11.05.2004
Skladovanie a výdaj LPG na ČSMP Šaľa - Galantská
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum DIY Poprad
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Obchodný súbor ROZADOL v lokalite Bratislava - Ružinov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Zverník - Baraní dvor v k.ú. Prašník
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Piešťany zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Levice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Bytový dom - Ul. J. Stanislava, Bratislava, Dlhé Diely
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Prosiek - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Liptovský Mikuláš vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rekonštrukcia fariem pre chov ošípaných Jacovce, Veľké Bedzany, Nový Svet
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Vodné dielo na Váhu Kraľovany
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Dolný Kubín Ružomberok vodné hospodárstvo 11.05.2004
Bytový dom s občianskou vybavenosťou, Záhradnícka ulica, Bratislava - k.ú. Nivy
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Distribučné centrum TESCO - Beckov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Brezno
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Brezno infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Snina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Snina infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM, Real-K, Kolárovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Komárno infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV, Jastrabie nad Topľou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výstavba čerpacej stanice PH - Gelnica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Gelnica infraštruktúra 11.05.2004
Rekreačno-oddychový areál Domica, Kečovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Rožňava vodné hospodárstvo 11.05.2004
Nový expedičný sklad nealkoholických nápojov vo výrobnom závode spoločnosti Walmark nápoje SR, spol. s.r.o. v Kamenci pod vtáčnikom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Prievidza infraštruktúra 11.05.2004
Závod na montáž monitorov v Galante - 2. etapa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Galanta strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Košice - Sídlisko KVP
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice II infraštruktúra 11.05.2004