EN | SK | DE | Print


Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Predajňa potravín LIDL vo Vranove nad Topľou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
Prívod úžitkovej vody - relaxačné bazény - penzión Kalinka Malé Bielice (Partizánske)
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Partizánske zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Skladovanie a výdaj motorovej nafty v k.ú. Dolné Krškany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
SÚLOVCE - dostavba farmy pre výkrm kurčiat II. etapa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Topoľčany poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
IBV - obytná zóna Čierna Voda - Suché miesto
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Senec vodné hospodárstvo 11.05.2004
Stredisko na zhodnocovanie odpadov - Senec na k.ú. Senec, časť Horný dvor
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Swedwood OZ Jasná - Expanzia
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Liptovský Mikuláš drevospracujúci priemysel 11.05.2004
Rybník - Štrkovec, k.ú. Rimavská Sobota
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Rimavská Sobota vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hromadné garáže Poprad - Juh III, ul. Novomeského
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Kompaktné technologické zariadenie na prečerpávanie propán - butánu do automobilov v meste Považská Bystrica, časť Považská Teplá
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Považská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Zvolen
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia mestskej časti Košice - Krásna - II.etapa - lokalita pred mostom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Košice IV vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV pre obce Trenčianske Jastrabie a Trenčianske Mitice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Trenčín vodné hospodárstvo 11.05.2004
Pusté Uľany, obecna ČOV "DUCI" pre 1600 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta vodné hospodárstvo 11.05.2004
Gbelce, Nová Vieska, Šarkan, obecna Č0V "DUCI" pre 3600 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zariadenie na výrobu zinkových zliatin Košice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Košice II hutnícky priemysel 11.05.2004
Rozšírenie zariadení na tavenie a spracovanie ľahkých šrotov fy Taval s.r.o. v Prešove
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov hutnícky priemysel 11.05.2004
Mäsovýroba Fabuš, Nové Mesto nad Váhom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom potravinársky priemysel 11.05.2004
Prestavba skladu materiálu na výrobu stolovej vody Ružomberok
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Ružomberok vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hromadná garáž Tatranská ulica, Banská Bystrica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Výstavba bytových domov Bratislava - Dúbravka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Modernizácia výroby betónových výrobkov v k. ú. Matuškovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta priemysel stavebných látok 11.05.2004
Hotel Heľpa - vonkajšia kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Žiar nad Hronom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žiar nad Hronom infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Lipovník
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Rožňava vodné hospodárstvo 11.05.2004