EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Kanalizácia mestskej časti Košice - Krásna - II.etapa - lokalita pred mostom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice IV vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV pre obce Trenčianske Jastrabie a Trenčianske Mitice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Trenčín vodné hospodárstvo 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Kežmarok
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Kežmarok infraštruktúra 11.05.2004
Lyžiarske stredisko Grúniky - Sihelné
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Námestovo infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG Priemyselná ul. Žiar nad Hronom - kompaktné technologické zariadenie na prečerpávanie propán - butánu
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žiar nad Hronom infraštruktúra 11.05.2004
Bytové domy, Galvaniho ul. Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Prevádzkáreň spoločnosti CHEMAX, s.r.o. Žiar nad Hronom na katastri obce Hliník nad Hronom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žiar nad Hronom chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Bytové domy, Geologická ul. Podunajské Biskupice, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Energetické zhodnotenie živočíšneho tuku v k.ú. Mojšova Lúčka, okres Žilina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Lučenec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Lučenec infraštruktúra 11.05.2004
Objekty pre využívanie v cestovnom ruchu v Mýte pod Ďumbierom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Brezno účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Holíč
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Skalica infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Bratislava - Púchovská ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Malacky - Pezinská ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Senec - Trnavská ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM Vranov nad Topľou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Bajerovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Sabinov vodné hospodárstvo 11.05.2004
ČS Svit - skladovanie a výdaj LPG
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
RELAXPARK Liptov - rozšírenie termálneho kúpaliska
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Liptovský Mikuláš účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Rozšírenie výroby etylénchlórhydrínu a jeho spracovanie do produktu NOVAMAL v Nováckych chemických závodoch,a.s.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Prievidza chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM v Žarnovici - novostavba
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Sallerovej výstavby, Toryská ul. Košice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice II infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný, výrobno - skladový areál Rača - Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčné bytové domy Bratislava-Dúbravka , Nejedlého ul.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty Čertovica II. a III.etapa-kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004