EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Bratislavské nábrežie (Bratislava River Park)
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Cejkov - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obytné domy na Heyrovského ulici v Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Predajná potravín LIDL Bratislava- Vrakunská ul.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Koncept územného plánu obce Zázrivá
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Dolný Kubín §35 11.05.2004
Rozšírenie jestvujúcej výroby drevotrieskovej dosky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Prešovský Prešov drevospracujúci priemysel 11.05.2004
Zvolen nový civilný cintorín
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/68 Plavnica, preložka cesty
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Stará Ľubovňa dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Cesta I/68 Mníšek nad Popradom - št. hranica SR
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Poľsko,
Prešovský Stará Ľubovňa dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - Bratislava- Branislav Viceník
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Hydrogenačná rafinácia palív č. 7 a výroba EURO DIESEL 2002 Slovnaft, a.s. Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II Bratislava V Senec chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Braväcovo - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Regionálna skládka odpadov Rožňava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Rožňava infraštruktúra 11.05.2004
Výroba biopolymérov živočíšneho a rastlinného pôvodu v VIPO, a.s., v Partizánske
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Partizánske chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Borský Mikuláš, tlaková kanalizácia PRESSKAN
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Senica vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kanalizácia - Kráľová nad Váhom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Šaľa vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zmena užívania stavby dielní EKOZARU - ČERMÁŇ na výrobňu betónových hygienických jadier pre bytovú a občiansku výstavbu
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nitra priemysel stavebných látok 11.05.2004
Blok A na Muchovom námestí v Petržalke Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Prevádzka na zber a spracovanie starých vozidiel Turňa nad Bodvou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice - okolie infraštruktúra 11.05.2004
Kuzmice - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Bánovce nad Bebravou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou infraštruktúra 11.05.2004
Kompaktné technologické zariadenie na prečerpanie propán-butanu do automobilov v Bratislave - Rači
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Nové Zámky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Sereď
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/73 Giraltovce - prieťah
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Svidník dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004