EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Pusté Uľany, obecna ČOV "DUCI" pre 1600 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta vodné hospodárstvo 11.05.2004
Gbelce, Nová Vieska, Šarkan, obecna Č0V "DUCI" pre 3600 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zariadenie na výrobu zinkových zliatin Košice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Košice II hutnícky priemysel 11.05.2004
Mäsovýroba Fabuš, Nové Mesto nad Váhom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom potravinársky priemysel 11.05.2004
Prestavba skladu materiálu na výrobu stolovej vody Ružomberok
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Ružomberok vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hromadná garáž Tatranská ulica, Banská Bystrica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Výstavba bytových domov Bratislava - Dúbravka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Modernizácia výroby betónových výrobkov v k. ú. Matuškovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta priemysel stavebných látok 11.05.2004
Hotel Heľpa - vonkajšia kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Piešťany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Diaľnica D1 Hybe-Važec
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Liptovský Mikuláš dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Podzemné garáže v bytovom dome na Námestí 1. mája v Bratislave
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný dom, ul. Nad Lúčkami Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica nafty, Sládkovičovo parcela č. 896/1
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia hájovne na agroturistické zariadenie, Hrabušice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Spišská Nová Ves účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa, predĺženie trasy stavby
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Zlaté Moravce dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nová Baňa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Habovka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Drahovce, obecná ČOV "DUCI" pre 2500 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Piešťany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Bytový dom - Ul. J. Stanislava, Bratislava, Dlhé Diely
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Prosiek - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Liptovský Mikuláš vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rekonštrukcia fariem pre chov ošípaných Jacovce, Veľké Bedzany, Nový Svet
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Topoľčany poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Vodné dielo na Váhu Kraľovany
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Dolný Kubín Ružomberok vodné hospodárstvo 11.05.2004
OFF SITES PP3, PC1 - SKLAD PROPYLÉNU - Slovnaft, a.s. Bratislava - Vlčie hrdlo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL vo Vranove nad Topľou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004