EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Bytový dom - 156 bytových jednotiek, Dunajská Streda
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Skládka 3. stavebnej triedy Helcmanovce
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Gelnica infraštruktúra 11.05.2004
Solidifikačná linka Kalná nad Hronom
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Prekládka vedenia 2x110 kV Podunajské Biskupice - Petržalka I. - Matador v Petržalke
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava V energetický priemysel 11.05.2004
Preložka cesty I/65 Nová Baňa - obchvat, v trase diaľničného ťahu D65, úsek Nová Baňa - Rudno nad Hronom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Dunajská Streda, tauris Danubius, vodný zdraj pitnej vody
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Dunajská Streda vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výrobný areál firmy Hella Bánovce nad Bebravou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Partizánske
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Partizánske infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Trenčín
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt - Hurbanovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Komárno infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - u.l. Janka Alexyho, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Spracovanie polystyrénu na dosky pre stebníctvo Nitra
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nitra priemysel stavebných látok 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - AVANTI Zálužice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Radové garáže Jilemnického ulica Michalovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Plniareň minerálnej vody Korytnica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Ružomberok potravinársky priemysel 11.05.2004
Čečínska Potoň - rozšírenie ťažby štrkopieskov pri Malom Dunaji
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Dunajská Streda zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Habovka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Drahovce, obecná ČOV "DUCI" pre 2500 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Piešťany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčná zástavba - Záhorská Bystrica - centrum
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Výrobná budova DEAS Nové Mesto nad Váhom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Dubnica nad Váhom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Ilava infraštruktúra 11.05.2004
Šambron - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obytný objekt s doplňujúcimi rekreačno-oddychovými funkciami - Bratislava - Karloveská zátoka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Skladovo-prevádzkový areál EMPIRIA Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Šamorín
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004