EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Rekonštrukcia hájovne na agroturistické zariadenie, Hrabušice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Spišská Nová Ves účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa, predĺženie trasy stavby
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Zlaté Moravce dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nová Baňa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Habovka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Drahovce, obecná ČOV "DUCI" pre 2500 EO
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Piešťany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčná zástavba - Záhorská Bystrica - centrum
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Medzianky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 11.05.2004
Prekladisko tekutých substrátov - verejný prístav Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Hubovo - Kanlizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Rimavská Sobota vodné hospodárstvo 11.05.2004
Tajná ČOV a kanalizácia
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra vodné hospodárstvo 11.05.2004
Podzemné garáže Hurbanova ulica, Žilina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Topoľčany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Topoľčany infraštruktúra 11.05.2004
Colný sklad nafty, Vlčany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný dom Kapucínska č. 9 - Staromestská, Mestská časť Bratislava - Staré mesto
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia zásobovania mestskej časti Nitra - Chrenová ÚK a TÚK
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra energetický priemysel 11.05.2004
Rozšírenie parkoviska pri novom vjazde do podniku Volkswagen Slovakia, a.s.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Dobšiná - ťažba a spracovanie serpentinitu za účelom výroby oxidu kremičitého a chloridu horečnatého
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Rožňava ťažobný priemysel 11.05.2004
Čižatice - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 11.05.2004
TOP CAR MACHÁNEK, s.r.o., Bratislava - Lamač, predajné a servisné centrum
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Krásnohorská Dlhá Lúka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Rožňava vodné hospodárstvo 11.05.2004
Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Piešťany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Diaľnica D1 Hybe-Važec
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Liptovský Mikuláš dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Podzemné garáže v bytovom dome na Námestí 1. mája v Bratislave
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný dom, ul. Nad Lúčkami Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica nafty, Sládkovičovo parcela č. 896/1
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004