EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Ďurková - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004
Bytový dom na Perneckej ulici, Bratislava - Karlova Ves
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Bytový dom Šustekova ul. Bratislava - Petržalka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Vranov nad Topľou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný areál - Prievozská ul., Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Spišská Nová Ves - Harichovská ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Spišská Nová Ves infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Prešov - Duklianska ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Lučenec - Opatová
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Lučenec infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Lučenec - Haličská ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Lučenec infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Michalovce - Sobranecká ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Humenné - Ulica Osloboditeľov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Rimavská Sobota - Košická cesta
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Rimavská Sobota infraštruktúra 11.05.2004
Regionálne obchodné centrum Prievidza
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza infraštruktúra 11.05.2004
Priemyselný park Kostolné Kračany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Detva
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Detva infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Zvolen
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Devínska Nová Ves - Eisnerova ul.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Podzemná parkovacia garáž - 138 miest v administratívnej budove Račianske mýto v Bratislave - novostavba
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
ČS PHM Výčapy - Opatovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Obytný súbor "Bystrická - Mečíková", Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Bitúnok Bolešov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Ilava potravinársky priemysel 11.05.2004
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - hospodársky dvor Bohdanovce v k.ú. Bohdanovce nad Trnavou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PL - Mecom a.s.Humenné
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Bratislava - Bajkalská ulica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Prekladisko minerálnych olejov - Prístav Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004