EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Priemyselný park Poltár
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Poltár infraštruktúra 02.06.2005
Novostavba nízkopodlažnej bytovej výstavby - Chorvátsky Grob,časť Čierna Voda
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Senec infraštruktúra 30.05.2005
Predajňa potravín LIDL Malacky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Malacky infraštruktúra 23.05.2005
Hromadná garáž Podlavice, Banská Bystrica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 23.05.2005
Spracovanie mrazených mliečných výrobkov Cremila, s.r.o. Pružina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Považská Bystrica potravinársky priemysel 23.05.2005
Podzemné garáže v bytovom dome (sekcia B,C) na Tupého ulici v Bratislave
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 23.05.2005
Prístavba výrobnej a skladovacej haly pre výrobu kozmetiky, Nové Mesto nad Váhom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 23.05.2005
Mäsový závod, Blatná na Ostrove
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Dunajská Streda potravinársky priemysel 23.05.2005
Diskontný predaj pohonných hmôt, Real - N, Komárno
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Komárno infraštruktúra 23.05.2005
Polyfunkčný objekt - Námestie hraničiarov, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 23.05.2005
Bytový dom Železná studnička - Bratislava, mestská časť - Staré Mesto, zóna Patrónka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 23.05.2005
Krivany, nájomné domy nižšieho štandartu, objekt: ČOV a typová nádrž KLARTEC
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Sabinov vodné hospodárstvo 23.05.2005
KIKA Bratislava I
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 23.05.2005
Predajňa nábytku SEGUM, Bosákova ul., Bratislava - Petržalka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 23.05.2005
Horský hotel Dobšinský kopec, Dobšiná
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Rožňava účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 23.05.2005
Cesta II/583 - Stráža - obchvat
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Žilina dopravné a spojové stavby a zariadenia 23.05.2005
Rekonštrukcia a dostavba bitúnku a MV - Bellova Ves
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Dunajská Streda potravinársky priemysel 23.05.2005
Hromadné parkovisko, Komenského ul., Nové Mesto nad Váhom - 174 parkovacích miest
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 23.05.2005
Garáž MAMUT, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 23.05.2005
ČOV a kanalizačná sieť Levočská Dolina, Levoča
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Levoča vodné hospodárstvo 17.05.2005
Zalesnennie parcely č.765/7 v lokalite Vavrišovský háj - Danišovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Liptovský Mikuláš zmeny vo využívaní krajiny 09.05.2005
Prestavba a obnova objektov na Panenskej ulici č.6 v Bratislave
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 09.05.2005
Betonáreň Senec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Senec priemysel stavebných látok 09.05.2005
Polyfunkčný objekt Záhradnícka - Svätoplukova, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 28.04.2005
Výrobný areál fy. Hella III.etapa Kočovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 28.04.2005