EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Logistické centrum Senec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Senec infraštruktúra 07.09.2018
Supermarket Billa Bardejov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Bardejov infraštruktúra 11.05.2004
Dynamo Linka č.3 - U.S.Steel Košice, s.r.o.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Košice I hutnícky priemysel 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt, Dunajská Streda Kračanská cesta
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt, Vojka nad Dunajom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Penzion a čerpacia stanica LPG v Šali
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Nadstavba garáží - Adamiho ul. Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Vinárske závody Mrva & Stanko a tlačiareň DIPS Trnava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Trnava ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004
Územný plán sídelného útvaru Nitra
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra §35 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV v obci Kyjov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kompaktná čerpacia stanica LPG Galanta
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný bytový objekt - Tomášikova ulica Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Veľký Krtíš
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Veľký Krtíš infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nové Zámky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica nafty, Gabčíkovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Bytový don - MONDRIAN, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Spracovanie mäsa a mäsových výrobkov a výroba polotovarov z mäsa Dovalovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Liptovský Mikuláš potravinársky priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Martin - Priekopa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
Objekt čerpacej stanica LPG Michalovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nitra - Kynek II
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt JURKI, Kalná nad Hronom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Súlovce - dostavba farmy pre výkrm kurčiat
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Topoľčany poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a nakladanie s odpadmi na telese Suchej haldy - U.S.Steel Košice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Košice II Košice - okolie infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - Tornaľa K + T
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Revúca infraštruktúra 11.05.2004
Zámer na vykonávanie banskej činnosti otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska kremenca Kalinovo - Zlámanec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Poltár ťažobný priemysel 11.05.2004