EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Odber podzemných vôd zo studní RS-1 a RS-4 v rámci stavby NOVÝ ZDROJ PITNEJ VODY
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 03.12.2004
Krematórium na cintoríne sv.Cyrila a Metoda v Nitre
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nitra infraštruktúra 26.11.2004
Penzión** Likavka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Ružomberok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 26.11.2004
Výstavba lyžiarskeho vleku Čierny Balog- Urbanov Vrch
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Brezno účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 22.11.2004
Kanalizácia a ČOV Bijacovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Levoča vodné hospodárstvo 18.11.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Jelšava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Revúca infraštruktúra 11.11.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt TESCO Trenčín
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 09.11.2004
Penzión Striebornica, Moravany nad Váhom
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Piešťany účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 03.11.2004
ČOV Rumanová
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nitra vodné hospodárstvo 02.11.2004
Mestské vily na Búdkovej ceste, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 29.10.2004
Betonáreň a výroba betonárskeho sortimentu Malacky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Malacky priemysel stavebných látok 29.10.2004
Skladová hala s administratívnou halou Dolné Krškany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nitra infraštruktúra 25.10.2004
Obytný areál-Titus, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 18.10.2004
Turecká - vodná nádrž na zasnežovanie
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Banská Bystrica vodné hospodárstvo 18.10.2004
Cintorín LOVCE
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Zlaté Moravce infraštruktúra 07.10.2004
Polyfunkčný objekt - Ul.29. Augusta, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 06.10.2004
Auto Bollo AUTOVRAKOVISKO, Žilina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Žilina infraštruktúra 24.09.2004
Linka na priebežné povlakovanie zvitkov, Veľký Šariš
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Prešov hutnícky priemysel 09.08.2004
Inalfa Zlaté Moravce - Kataforetická linka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Zlaté Moravce hutnícky priemysel 05.08.2004
Výstavba rekreačného a športového zariadenia SAVAS - Bobrovník
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Liptovský Mikuláš účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 16.07.2004
ŽSR, modernizácia železničnej trate Bratislava - Kúty pre rýchlosť 160 km/hod.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Trnavský Bratislava IV Malacky Senica Skalica dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Zhodnocovanie ojazdených pneumatík, Bardejov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Bardejov infraštruktúra 11.05.2004
Zariadenie na tavenie hliníkových zliatin, Trenčín
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Trenčín hutnícky priemysel 11.05.2004
Veľký Krtíš - Baňa Dolina, vplyv ukončenia ťažby na životné prostredie
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Maďarsko,
Banskobystrický Veľký Krtíš ťažobný priemysel 11.05.2004
Križovatka na diaľnici D1-Blatné
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Senec dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004