EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
LÚC Pongrácz - sprístupnenie lesných porastov, Krasňany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Žilina zmeny vo využívaní krajiny 15.01.2014
Hromadná bytová výstavba Križovany nad Dudváhom, Záhumenské - I
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Trnava infraštruktúra 24.01.2005
Bytové jednotky (Poronda, Výhon) - Zavar
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Trnava infraštruktúra 24.01.2005
Čerpacia stanica LPG Nitra
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nitra infraštruktúra 04.01.2005
Čerpacia stanica LPG, Zubor-Volkovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Zlaté Moravce infraštruktúra 04.01.2005
Triedenie štrkopieskov, výroba betónovej zmesi, Nová Dedinka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Senec priemysel stavebných látok 04.01.2005
DREVOBLOK GABČÍKOVO - výstavba závodu a výroba dielov v obchodnom a výrobno - skladovacom areáli
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Dunajská Streda priemysel stavebných látok 04.01.2005
Lyžiarske stredisko Martinské hole,vodná nádrž Flochová, zasnežovanie zjazdových tratí
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Martin vodné hospodárstvo 29.12.2004
Rozšírenie cintorína v Brezne
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Brezno infraštruktúra 21.12.2004
Energetické zhodnocovanie tuhých odpadov v rotačnej peci Východoslovenských stavebných hmôt, a.s., Turňa nad Bodvou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice - okolie infraštruktúra 21.12.2004
Obytný súbor Žilina-Vlčince V
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Žilina infraštruktúra 21.12.2004
Polyfunkčný areál Dúbravka - Billa predajňa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 21.12.2004
Obchodné centrum Skalica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Skalica infraštruktúra 21.12.2004
Obytný súbor Vlčince II.,ulica Obežná a Bulharská ,Žilina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Žilina infraštruktúra 20.12.2004
Odkanalizovanie a výstavba ČOV pre Olšavský mikroregión
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 16.12.2004
Bytové a rodinné domy Svätý Jur - Kačačnice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 14.12.2004
Automobilový priemyselný park Lozorno - Hala A - zmena účelu
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Malacky strojársky a elektrotechnický priemysel 14.12.2004
Obnova ENO B- blok 125 MW, Nováky, Zemianske Kostoľany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Prievidza energetický priemysel 10.12.2004
Obytný súbor Páleničky Námestovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Námestovo infraštruktúra 10.12.2004
Polyfunkčný areál priemyselného parku a skládky odpadov podľa patentu č.281 981 na k.ú.Jesenské
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Rimavská Sobota infraštruktúra 08.12.2004
Bytový dom - Cesta na Kamzík, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 08.12.2004
Spartan Trnava - Expanzia 80M
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Trnava drevospracujúci priemysel 09.06.2004
Rozšírenie skládky SEKOLÓG s.r.o. Brezno
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Brezno infraštruktúra 25.05.2004
Veterný park Skalité
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Čadca energetický priemysel 11.05.2004
Veterný park Želiezovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Levice energetický priemysel 11.05.2004