EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Dočasný prístav v Šali
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Šaľa dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Poražkáreň, spracovanie a chovné haly brojlerov Nová Baňa
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica poľnohospodárska a lesná výroba 11.05.2004
VTL plynovod DN 500 PN 40 Kittsee - Bratislava, 1. stavba
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava V energetický priemysel 11.05.2004
Povolenie banskej činnosti - osobitného zásahu do zemskej kôry v CHÚ Branč
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nitra ťažobný priemysel 11.05.2004
Vodná nádrž Vicenová
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Malacky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Diaľnica D1 Martin - Ľubochňa
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Martin Ružomberok dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Rekonštrukcia a rozšírenie skládky TKO Spišská Belá
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Kežmarok infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/67 Matejovce - Kežmarok
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Kežmarok dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Zámer pre objekty v záujmovom území VN Málinec
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Lučenec Poltár vodné hospodárstvo 11.05.2004
Ekologizácia mokrej haldy VSŽ a.s. Košice
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice - okolie infraštruktúra 11.05.2004
Posúdenie kabínkovej lanovky v oblasti Martinské Hole - Ostredok
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Martin dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Malé vodné elektrárne na Váhu v profiloch Černová, Hubová a Stankovany
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Ružomberok energetický priemysel 11.05.2004
Terminál kombinovanej dopravy Trenčianska Teplá
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Trenčín dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Rozšírenie elektrolytickej výroby a spracovania hliníka Žiar nad Hronom
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žiar nad Hronom hutnícky priemysel 11.05.2004
Zariadenie a prevádzkovanie demontážneho závodu autovrakov Žiar nad Hronom
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žiar nad Hronom infraštruktúra 11.05.2004
Regionálna skládka 3. stavebnej triedy Žilina
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Univerzálna výrobná jednotka pre výrobu gumárenských chemikálií
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II Bratislava III chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Rekonštrukcia cesty I/50 v úseku Lipovník-Soroška-Jablonov nad Turňou
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Rožňava dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Zberné miesto nebezpečných odpadov Šaľa
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Diaľnica D1 Pozdišovce - štátna hranica Ukrajina
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Michalovce Sobrance dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Sladovňa TATRAN Poprad
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Poprad poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Diaľnica D1 Branisko - Fričovce
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Prešov dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Intenzifikácia spracovania Cu koncentrátov KOVOHUTY Krompachy
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Spišská Nová Ves hutnícky priemysel 11.05.2004
Vodné dielo na Váhu Švošov
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Ružomberok vodné hospodárstvo 11.05.2004
Banská Bystrica - severný obchvat
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Banská Bystrica dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004