EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
ČS PHM - OMW Slovensko, spol. s.r.o. Prešov, Veľký Lipník
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Stará Ľubovňa infraštruktúra 20.06.2005
Dostavba obchodno - distribučného centra Rosnička, Bratislava, Kopčianska ul.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 20.06.2005
Výrobný závod IWK - 4. stavba Kysucké Nové Mesto
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Kysucké Nové Mesto strojársky a elektrotechnický priemysel 20.06.2005
Energetické zhodnocovanie odpadov, ich využitím ako palivo v rotačnej peci PC2 v Holcim (Slovensko), a.s. Rohožník
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Malacky infraštruktúra 20.06.2005
Ondava - prestavba toku, km 7,400 - 23,000
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Michalovce Trebišov zmeny vo využívaní krajiny 20.06.2005
Johnson Controls Lučenec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Lučenec strojársky a elektrotechnický priemysel 20.06.2005
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti Horného Liptova - Hybe, Východná a Važec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Liptovský Mikuláš vodné hospodárstvo 17.06.2005
Administratívna budova v lokalite Ivanská cesta - Galvaniho, MČ Bratislava - Ružinov, katastrálne územie Trnávka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 17.06.2005
Záhorie - zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Senica vodné hospodárstvo 17.06.2005
Priemyselná park Moldava nad Bodvou
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice - okolie infraštruktúra 17.06.2005
Čerpacia stanica LPG - Čadca
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Čadca infraštruktúra 17.06.2005
Čerpacia stanica pohonných látok ESSO Piešťany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Piešťany infraštruktúra 17.06.2005
Čerpacia stanica LPG - Bratislava, Vajnorská 62
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 17.06.2005
Trenč - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Lučenec vodné hospodárstvo 17.06.2005
Kysak - rozšírenie kanalizácie a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 17.06.2005
Predajňa potravín LIDL Levice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Levice infraštruktúra 17.06.2005
Belina - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Lučenec vodné hospodárstvo 17.06.2005
Rekreačná zóna areálu hotela Žiar Donovaly
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Banská Bystrica účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 17.06.2005
Plavecké Podhradie - splašková kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Malacky vodné hospodárstvo 17.06.2005
Kanalizácia obcí mikroregiónu Kaňapta a partnerských obcí
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 17.06.2005
Dostavba Hypermarketu TESCO Nitra
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nitra infraštruktúra 17.06.2005
Čistý Svidník - odkanalizovanie mesta a okolitých obcí
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Svidník vodné hospodárstvo 17.06.2005
Bytové domy - Búdková cesta, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 17.06.2005
Polyfunkčná budova "Nová Mýtna"
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 24.05.2005
Obaľovačka asfaltových zmesí Košice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice II Košice - okolie priemysel stavebných látok 26.11.2004