EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Kanalizácia obce Veľký Kýr
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Šamorín - priemyselný park
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie flexotlače v Chemosvit a.s. Svit
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad Sklársky a keramický priemysel,ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004
Senica - Holíč, prepojenie vodovodu
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Senica Skalica vodné hospodárstvo 11.05.2004
Nitra - ČOV
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Weiter nicht UVP-pflichtig
Nitriansky Nitra vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zhromažďovacie stredisko nebezpečných odpadov Žilina
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie výroby Nexus, Trnava
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Trnava drevospracujúci,celulózový a papierenský priemysel,priemysel stavebných látok 11.05.2004
Plnička minerálnych vôd v Hôrke pri Poprade
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Weiter UVP-pflichtig
Prešovský Poprad potravinársky priemysel 11.05.2004
Rekreačná osada camp Pod lesom, Veľký Slavkov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad §35 11.05.2004
Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP v SPP, š.p. Odštepný závod Poprad - stavba č. 5706072
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov Detox v Rimavskej Sobote
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Rimavská Sobota infraštruktúra 11.05.2004
Golfový areál Veľká Lomnica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Kežmarok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Tepláreň Zvolen - navýšenie hrádze po kótu 322 m.n.m
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Geotermálna výhrevňa Nižná - I. stavba
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Komárno - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Komárno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Spracovanie polystyrénu na dosky pre stebníctvo Nitra
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra priemysel stavebných látok 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - AVANTI Zálužice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Radové garáže Jilemnického ulica Michalovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Plniareň minerálnej vody Korytnica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Ružomberok potravinársky priemysel 11.05.2004
Čečínska Potoň - rozšírenie ťažby štrkopieskov pri Malom Dunaji
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Dunajská Streda zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Mobilné technologické zariadenie na prečerpanie propan-butánu do automobilov v Bratislave - Rači
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Areál dopravných služieb ESSO, Budča, okres Zvolen
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Stanča, Zemplínska Nová Ves - kanalizácia
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zverník "Baraní dvor" v k.ú. Prašník a Vŕbové
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Piešťany zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Bratislava - Betliarska ul.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004