EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Priemyselný park Nitra - Sever
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nitra infraštruktúra 05.09.2017
Bytový dom Štefanovičova - Mýtna, MČ Bratislava - Staré Mesto
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 21.06.2005
Banská Bystrica - protipovodňová ochrana
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Banská Bystrica vodné hospodárstvo 21.06.2005
Rekreačné zariadenie Michal Merga v RO Rybníky Snina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Snina účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 21.06.2005
Priemyselná zóna Senecká cesta, Ivanka pri Dunaji
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Senec infraštruktúra 21.06.2005
Hypernova Senica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Senica infraštruktúra 21.06.2005
Súbor polyfunkčných objektov - Nové Bratislavaské centrum, MČ Bratislava - Karlova Ves, Dlhé diely
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 21.06.2005
Verejné parkovisko - podzemné garáže na ulici Grešákova v Košiciach
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice I infraštruktúra 21.06.2005
Aglomerácia Levice - čistenie a odvedenie odpadových vôd, Tekovský región I.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 21.06.2005
Rozhanovce - kanalizácia, ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 21.06.2005
Prestavba a dostavba kúpeľného komplexu Hviezdoslav - Štrbské Pleso
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Poprad infraštruktúra 21.06.2005
SCR Shopping Centre Ružinov, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 21.06.2005
Drahovce - Rybochovné zariadenie
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Piešťany vodné hospodárstvo 21.06.2005
Logistické centrum Svit
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Poprad infraštruktúra 21.06.2005
Skalica - rozšírenie rybníkov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Skalica vodné hospodárstvo 21.06.2005
Syráreň Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Kežmarok potravinársky priemysel 21.06.2005
ČS PH TESCO Žilina
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Žilina infraštruktúra 21.06.2005
Radava - obecná kanalizácia
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 21.06.2005
ČS OMV - Avanti Trnava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Trnava infraštruktúra 21.06.2005
Logistické centrum CARGO PARTNER SR, Bratislava - Petržalka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 20.06.2005
Slovasfalt - rekonštrukcia obaľovne živičných zmesí Podunajské Biskupice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II priemysel stavebných látok 20.06.2005
Janova Ves - vybudovanie suchého poldra na Hradskom potoku
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Partizánske vodné hospodárstvo 20.06.2005
Polyfunkčný objekt Mlynské Nivy, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 20.06.2005
Polyfunkčný dom, Kollárovo námestie, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 20.06.2005
Rozšírenie mestského cintorína a dom smútku v Martine
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Martin infraštruktúra 20.06.2005