EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Závod na výrobu automobilov, Trnava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Trnava strojársky a elektrotechnický priemysel 19.02.2019
Digital park - Business and Shoping Centre Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Obytný súbor Čečinová - Kaštieľska ulica Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Zámer pre objekty v záujmovom území VN Málinec
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Lučenec Poltár vodné hospodárstvo 11.05.2004
Ekologizácia mokrej haldy VSŽ a.s. Košice
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie infraštruktúra 11.05.2004
Posúdenie kabínkovej lanovky v oblasti Martinské Hole - Ostredok
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Martin dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Malé vodné elektrárne na Váhu v profiloch Černová, Hubová a Stankovany
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Ružomberok energetický priemysel 11.05.2004
Terminál kombinovanej dopravy Trenčianska Teplá
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Trenčín dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Rozšírenie elektrolytickej výroby a spracovania hliníka Žiar nad Hronom
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žiar nad Hronom hutnícky priemysel 11.05.2004
Zariadenie a prevádzkovanie demontážneho závodu autovrakov Žiar nad Hronom
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žiar nad Hronom infraštruktúra 11.05.2004
Regionálna skládka 3. stavebnej triedy Žilina
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Univerzálna výrobná jednotka pre výrobu gumárenských chemikálií
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II Bratislava III chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Rekonštrukcia cesty I/50 v úseku Lipovník-Soroška-Jablonov nad Turňou
Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Rožňava dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Bratislava, Štefanovičova č. 10, č. 12, č. 14, viacúčelový objekt
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Veľké Kršteňany - splašková kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Partizánske vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Spišská Nová Ves infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt pri Obchodnom centre Dubeň v Žiline
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt MANTA Group
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
ČS JURKI Biskupice pri Fiľakove
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Lučenec infraštruktúra 11.05.2004
Šimonovce - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Rimavská Sobota vodné hospodárstvo 11.05.2004
ČOV Malé Zlievce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Veľký Krtíš vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zlatník, kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kyslíkový aparát č.9, U.S. Steel Košice, s.r.o
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Košice II infraštruktúra 11.05.2004
Odkanalizovanie pohraničných obcí Lastovce - Luhyňa - Kazimír - Brezina. Rozšírenie ČOV Michaľany
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Areál hypermarket TESCO, Považská Bystrica
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Považská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004