EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Logistické centrum Senec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Senec infraštruktúra 07.09.2018
MTZ PB Stará Vajnorská 39, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Levoča
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Levoča infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný obytný súbor KOPRIVNICA, ulice Valašťanska-Dolinského, Koprivnická a pod záhradami, Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Meteorologický rádiolokátor na Kubínskej holi
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Dolný Kubín zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nové Zámky
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica nafty, Gabčíkovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Bytový don - MONDRIAN, Bratislava
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Spracovanie mäsa a mäsových výrobkov a výroba polotovarov z mäsa Dovalovo
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Liptovský Mikuláš potravinársky priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Martin - Priekopa
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
Objekt čerpacej stanica LPG Michalovce
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nitra - Kynek II
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nitra - Kynek I
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Hypernova Hlohovec
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Hlohovec infraštruktúra 11.05.2004
Predajnňa potravín LIDL, Nitra - Dolnočermánska/Hviezdoslavova ul.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV obce Pusté Pole
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM NN 25, Spišský Hrušov
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Spišská Nová Ves infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia areálu strediska vývozu Považskej odpadovej spoločnosti, a.s. - Sklad nebezpečného odpadu v k.ú. Trenčín
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Veľký Krtíš - Lučenecká/Banícka ul.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Veľký Krtíš infraštruktúra 11.05.2004
Penzión Unistav, Budmerice
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Pezinok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Žilina - Kysucká cesta
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie parkoviska pri novom vjazde do podniku Volkswagen Slovakia, a.s.
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Dobšiná - ťažba a spracovanie serpentinitu za účelom výroby oxidu kremičitého a chloridu horečnatého
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Rožňava ťažobný priemysel 11.05.2004
Čižatice - kanalizácia a ČOV
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 11.05.2004
TOP CAR MACHÁNEK, s.r.o., Bratislava - Lamač, predajné a servisné centrum
Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004