EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán Jabloňovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Nitriansky Banskobystrický Levice Banská Štiavnica Krupina podla § 4, ods. 1 09.09.2020
Pozberová linka Kalná nad Hronom - podnet
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie vo veci podnetu
Nitriansky Levice Iný dôvod posudzovania 03.09.2020
Rozšírenie obchodných priestorov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 03.09.2020
Obslužné zázemie rastlinnej výroby a prestavba mliečnice na polyfunkčný objekt
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 03.09.2020
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa na lokalite Mýtna
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 03.09.2020
Zariadenie na zhodnocovanie odpdov R12,R13 - zber, zhromažďovanie a lisovanie železa a farebných kovo, Strojnícka 20, Prešov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Prešov Infrastruktur 02.09.2020
I/20 - 058 Drienovská Nová Ves most
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Prešov Verkehr und Telekommunikation 02.09.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Územný plán obec Leles
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 2 02.09.2020
Zosúladenie projektovanej a skutočnej spotreby množstva vstupných surovín a celkovej produkcie hotových výrobkov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Galanta Hüttenwesen 02.09.2020
Modernizácia linky rotačnej pece pre výpal cementárenského slinku – 5.etapa: Prispôsobenie novým environmentálnym požiadavkám EÚ a referencií BAT
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Ilava Baustoffindustrie 02.09.2020
Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice II Infrastruktur 02.09.2020
Spišská Nová Ves Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. rozšírenie skládky 4. a 5. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Košický Spišská Nová Ves Infrastruktur 02.09.2020
Obytný park „Flower Garden“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 02.09.2020
"Krematórium domácich zvierat"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Žarnovica Polnohospodárska a lesná výroba 02.09.2020
Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. – dopojenie vrtu Záhorská Ves 6
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 02.09.2020
Meranie rádioaktivity zásielok so železným šrotom – Nové Zámky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 02.09.2020
Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Wasserwirtschaft 02.09.2020
I/67 - 021 Nižná Slaná most
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Verkehr und Telekommunikation 02.09.2020
IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie SO 840/1-01 Prevádzková budova
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energieindustrie 02.09.2020
Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stupava č.8 a č.9
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 02.09.2020
Elektrolytická galvanizačná linka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Hlohovec Hüttenwesen 02.09.2020
"Prístavba k existujúcemu objektu s.č.4321 (predajné a servisné centrum návesov - DAF)"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infrastruktur 31.08.2020
Rozšírenie akumulačnej kapacity pre závlahy POMI – LÁTKOVCE
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 31.08.2020
ZaD č. 12 ÚPN-DÚ Nové Mesto nad Váhom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 27.08.2020
Územný plán obce Zemianske Podhradie
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 27.08.2020