EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
IPK- Priemyselný park Kostolné Kračany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 07.11.2019
Územný plán obce Žitavany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 07.11.2019
Zberný dvor Blatná na Ostrove
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 07.11.2019
Zberný dvor obce Veľké Blahovo
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 07.11.2019
Zariadenia na zber odpadov – Zlaté Klasy
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 07.11.2019
Prístavba a nadstavba bazéna, kongresovej haly a apartmánov – Hotel PIERIS
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastruktur 06.11.2019
ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KOLAČNO
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Partizánske podla § 4, ods. 1 06.11.2019
Energetické zefektívnenie výroby chladu ľadovej vody +1/+4°C
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Lebensmittelindustrie 06.11.2019
Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Prievidza Verkehr und Telekommunikation 06.11.2019
SČOV ŽILINA – zariadenie na likvidáciu bioplynu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Energieindustrie 06.11.2019
Obaľovacie centrum asfaltových zmesí
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Banskobystrický Veľký Krtíš Baustoffindustrie 06.11.2019
Viacpodlažné parkovisko
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infrastruktur 06.11.2019
IBV Veľký Slavkov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infrastruktur 06.11.2019
Beladice - rozšírenie ČOV
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce Wasserwirtschaft 06.11.2019
Vikartovce - protipovodňová záchytná nádrž
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Wasserwirtschaft 06.11.2019
Polyfunkčný objekt KOMINARCA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 06.11.2019
Jasov – Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice - okolie Infrastruktur 05.11.2019
„Nadstavba polyfunkčného objektu, Škultétyho ul. Bratislava“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 05.11.2019
Ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov D4 Dekanské
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Podnet
Bratislavský Senec Tažobný priemysel 05.11.2019
Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020, verzia 6.0
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 05.11.2019
Územný plán mesta Modra
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Malacky Pezinok podla § 4, ods. 1 05.11.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 05.11.2019
,,POLYFUNKČNÁ STAVBA TWIN CITY POLYFUNKČNÝ OBJEKT B7"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava I Infrastruktur 05.11.2019
BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Lebensmittelindustrie 05.11.2019
Nová lakovňa - SK – CONT s. r. o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Komárno Hüttenwesen 05.11.2019