Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Martin - Kalnô, Mechanicko-biologická úprava odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Infrastruktur 20.09.2023
„Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Žarnovica v oblasti tepelnej energetiky“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica podla § 4, ods. 1 20.09.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Horný Žitný ostrov na roky 2023 – 2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Program rozvoja obce Šarišské Michaľany na roky 2023 – 2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Prešov Sabinov podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Prestavba liečebného domu Skalka, Rajecké Teplice
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infrastruktur 20.09.2023
Územný plán zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Územný plán obce Horné Obdokovce - zmeny a doplnky č.2
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky - haly F, G
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Prievidza Infrastruktur 20.09.2023
PC RETAIL II
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infrastruktur 20.09.2023
Územný plán obce Predajná, Zmeny a doplnky č. 5
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 20.09.2023
POINT Revúca
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca Infrastruktur 20.09.2023
IBV Markušovce
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Infrastruktur 20.09.2023
„Prevádzkový areál firmy PETRO SK, Žilina“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Lebensmittelindustrie 20.09.2023
„Územný plán obce Kamenný Most“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 20.09.2023
Program rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 – 2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 19.09.2023
Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Kežmarok Wasserwirtschaft 19.09.2023
IBV Šišov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infrastruktur 19.09.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Öffentliche Erörterung
Prešovský Prešov Infrastruktur 19.09.2023
Územný plán obce Močenok - Zmeny a doplnky č. 4.
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 19.09.2023
Recyklácia stavebného odpadu - nové triediace zariadenie - zaslanie oznámenia o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 19.09.2023
Zariadenie na zber odpadov Zbyňov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Žilina Infrastruktur 19.09.2023
Investície do prevádzky mäsovýroby LKD Seed s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Lebensmittelindustrie 19.09.2023
Marius Pedersen, a.s. – prevádzka Zvolen - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Infrastruktur 19.09.2023
Hnojisko 6600 m3
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Infrastruktur 19.09.2023
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Sobotište
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 19.09.2023