EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Kráľova Lehota - Zmeny a doplnky č. 2
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 04.02.2020
Futbalové ihrisko
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 03.02.2020
Územný plán obce Dolná Mariková
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 1 03.02.2020
Územný plán obce Kvetoslavov, Zmeny a doplnky 1/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 03.02.2020
Revitalizácia areálu plavárne Štiavničky- prekládka plynovodu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Energieindustrie 03.02.2020
OBCHODNÉ CENTRUM OBI ZVOLEN
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Zvolen Infrastruktur 31.01.2020
Výrobná hala MSK Real Estate s.r.o. v Sabinove
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Sabinov Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 31.01.2020
VÝROBA PROTEÍNOV (BIELKOVÍN)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Lebensmittelindustrie 31.01.2020
Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Holíč
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 2 31.01.2020
Zariadenie na zber a výkup odpadov - prevádzka Strážske
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Michalovce Infrastruktur 31.01.2020
"Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18" cyklodopravná trasa
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Martin Žilina Iný dôvod posudzovania 31.01.2020
Likvidácia ložiska štrkopieskov Turany II - Drevina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Infrastruktur 31.01.2020
Vývoj úseku Vámosszabadio – štátna hranica na 2x2 jazdné pruhy s rozšírením priečneho rezu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
ESPOO dohovor: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom, b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších, c) je špeciálne označená ako diaľnica. Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).
Strana pôvodu: Ungarn
Dotknutá strana: Slovensko,
Trnavský Dunajská Streda Verkehr und Telekommunikation 31.01.2020
D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Verkehr und Telekommunikation 31.01.2020
Obchodné centrum Trenčín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 31.01.2020
Cintorín na Kamennej ceste – rozšírenie cintorína, Trnava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infrastruktur 31.01.2020
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 31.01.2020
Zmeny a doplnky č. 3 Územného planu obce Dlhé nad Cirochou
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 30.01.2020
Hotel Lesná - konferenčné centrum a apartmánový dom AD4
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Infrastruktur 30.01.2020
Rozšírenie účinného systému CZT
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Žarnovica Energieindustrie 30.01.2020
Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán mesta Námestovo
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 29.01.2020
Zmeny a doplnky č. 4/2019 Územného plánu obce Biely Kostol
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 29.01.2020
Rezidencia Horizont
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 29.01.2020
Polyfunkčný komplex Zátišie
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 29.01.2020
Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Bratislavský Bratislava I Energieindustrie 29.01.2020