Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
ŽST Levice, OV + SZZ
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Nitriansky Levice Verkehr und Telekommunikation 22.06.2022
Univerzálne batériové úložisko (BESS) Nižná
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Energieindustrie 22.06.2022
ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Košický Košice IV Infrastruktur 22.06.2022
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 12.0
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 21.06.2022
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice I Infrastruktur 21.06.2022
Výroba glukárových solí
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Chemie-, Pharma- und Petrochemieindustrie 21.06.2022
Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie troch sond Malženice
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Hlohovec Trnava Tažobný priemysel 21.06.2022
Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Oravská Lesná
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Čadca Dolný Kubín Námestovo podla § 4, ods. 2 21.06.2022
Pod Kaštieľom
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nitra Infrastruktur 21.06.2022
Územný plán obce Chrenovec - Brusno, zmeny a doplnky č. 2
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Žilinský Prievidza Turčianske Teplice podla § 4, ods. 2 21.06.2022
Zariadenie na zber kovového odpadu, Bánovce nad Bebravou
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infrastruktur 21.06.2022
Zberný dvor Oščadnica - doplnenie odpadov do súhlasu
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Čadca Infrastruktur 21.06.2022
Modernizácia farmy dojníc, Dolné Trhovište
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Hlohovec Polnohospodárska a lesná výroba 21.06.2022
Farma Ruskov - výkrm brojlerov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice - okolie Polnohospodárska a lesná výroba 21.06.2022
Zberný dvor Belá nad Cirochou
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Snina Infrastruktur 21.06.2022
Územný plán obce Letanovce, Zmeny a doplnky 2/2021
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Košický Levoča Poprad Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 21.06.2022
Inteligentná inovácia a automatizácia technológie vo výrobe sladuPP
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Lebensmittelindustrie 21.06.2022
Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 -2026
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 21.06.2022
Program rozvoja obce Halič na roky 2021 - 2027
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 21.06.2022
Rekreačné chaty Trstená – Západ
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Podnet
Žilinský Tvrdošín Infrastruktur 20.06.2022
Obytný súbor Horný Bar
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 20.06.2022
Skládka odpadov na nie nebezpečný odpad Veľké Ozorovce – Rekultivácia skládky
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Infrastruktur 20.06.2022
Územný plán obce Kostolná pri Dunaji - zmeny a doplnky č. 6/2021
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 20.06.2022
IBV Jazerné lúky Branč
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infrastruktur 20.06.2022
Jestvujúce zariadenie na zber odpadov – Sečovce
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Infrastruktur 20.06.2022