Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu - sídelného útvaru Humenné
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 28.11.2022
Ukončenie činnosti lakovne FAURECIA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. a montáž exteriérových plastových dielov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Sonstige Industriebranchen 28.11.2022
Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho odpadu, Hliník nad Hronom
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infrastruktur 28.11.2022
CENTRUM MBÚ Bystré
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Vranov nad Topľou Infrastruktur 28.11.2022
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov DKMK, s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastruktur 28.11.2022
Územný plán regiónu Žilinského kraja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Žilinský - podla § 4, ods. 1 28.11.2022
Územný plán obce Jelenec - Zmeny a doplnky č. 3
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 28.11.2022
Centrum zhodnocovania odpadov, 2. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Infrastruktur 28.11.2022
Navýšenie výrobných kapacít závodu Premac Košice
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice IV Baustoffindustrie 25.11.2022
Strategický park Valaliky
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice - okolie Energieindustrie 25.11.2022
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Čaňa
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 25.11.2022
Výrobný areál – Veľká Lomnica
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Sonstige Industriebranchen 25.11.2022
Územný plán obce Prievaly - Zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 25.11.2022
Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové Mesto nad Váhom
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastruktur 25.11.2022
Nové centrum Ružinova – Polyfunkčný bytový dom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 25.11.2022
Územný plán obce Sása, Zmeny a doplnky č.4
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 24.11.2022
Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny a Odparovacia stanica kyslíka a CO2
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Nitriansky Topoľčany Lebensmittelindustrie 24.11.2022
Modernizácia striekacej linky
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Sonstige Industriebranchen 24.11.2022
Mobilné zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Infrastruktur 24.11.2022
Stavebné úpravy, prístavba skladového objektu a zmena účelu využitia časti stavby na mäsovýrobu
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Lebensmittelindustrie 24.11.2022
Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infrastruktur 24.11.2022
ÚPN obce Šarišské Michaľany
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Prešov Sabinov podla § 4, ods. 1 24.11.2022
Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN-O Trenčianska Teplá
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Ilava Trenčín podla § 4, ods. 2 24.11.2022
Zmeny a doplnky č.3 - Územný plán obce Zákamenné - oznámenie o strategickom dokumente
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 24.11.2022
Územný plán obce Veľké Kršteňany Zmeny a doplnky č.1
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 2 24.11.2022