Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Nová Kelča
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 22.03.2023
Pivovar Devín
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Lebensmittelindustrie 22.03.2023
Zberňa a výkupňa odpadov , Bytča
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Bytča Infrastruktur 22.03.2023
Územný plán obce Oravské Veselé Zmeny a doplnky č.2
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 22.03.2023
Apartmánový komplex Na Lodenici Piešťany
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infrastruktur 22.03.2023
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Matúš Petro – Belá nad Cirochou, prístavba k objektu na zber a spracovanie starých vozidiel a skladu ND
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Infrastruktur 22.03.2023
„Územný plán sídelného útvaru Staré Hory, Zmeny a doplnky č. 15“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 21.03.2023
„IBV Demänová – Nižné pole; Stabilizácia svahových pomerov a výhľadové rozšírenie IBV (2. etapa)“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastruktur 21.03.2023
„Bytový dom“ a prislúchajúca technická a dopravná vybavenosť
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Podnet
Bratislavský Senec Iný dôvod posudzovania 21.03.2023
15 BYTOVÝCH DOMOV (851931) k.ú. Reca, obec Reca, Dvor-A8
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Infrastruktur 21.03.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šávoľ na roky 2023 - 2028
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 21.03.2023
Podnet Voľnočasový areál v Senci na Slnečných jazerách - Sever
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Podnet
Bratislavský Senec Iný dôvod posudzovania 21.03.2023
Navýšenie výrobných kapacít závodu Premac Košice
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Baustoffindustrie 21.03.2023
Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infrastruktur 21.03.2023
BIA Čab galvanické linky – zmena objemu kúpeľov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Hüttenwesen 21.03.2023
Územný plán obce Horná Ves, zmeny a doplnky č. 4
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 2 21.03.2023
Apartmánový hotel Stupava
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Podnet
Bratislavský Malacky Infrastruktur 20.03.2023
Obytný súbor Banská Bystrica – Pršianska terasa, lokalita CH – Sklady vojska
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 20.03.2023
Územný plán obce Vyšné Ružbachy
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 20.03.2023
Obchodné centrum Poprad - Juh
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infrastruktur 20.03.2023
Územný plán obce Litmanová
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu: Slowakei
Dotknutá strana: Poľsko,
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 20.03.2023
REKU projekt Voderady
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Sonstige Industriebranchen 20.03.2023
Zmeny a doplnky č.5 ÚPN obce Zemplínska Nová Ves
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 20.03.2023
Bytový dom Terchovská
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 20.03.2023
Plán likvidácie ložísk štrkopieskov OPATOVCE „JUH 1“ a „JUH 2“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 20.03.2023