EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Kongresovo-administratívne centrum Pribinova ulica, Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Bratislavský Bratislava I Energieindustrie 02.06.2020
I/68-014 odb. Ľubovnianske kúpele most
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Verkehr und Telekommunikation 02.06.2020
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rozšírenie pracoviska zberu druhotných surovín, prevádzka Tornaľa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Revúca Infrastruktur 28.05.2020
IBV Pri potoku – Hrnčiarovce nad Parnou
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infrastruktur 27.05.2020
Rekonštrukcia stáčacieho miesta sírouhlíka (CS2)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudovať
Bratislavský Bratislava III Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 27.05.2020
Malá vodná elektráreň Smrečianka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Energieindustrie 26.05.2020
Polyfunkčná vodná nádrž - Zlaté
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Bardejov Wasserwirtschaft 26.05.2020
Náhrada kotla K7 v spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Energieindustrie 26.05.2020
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trenčiansky - podla § 4, ods. 1 26.05.2020
Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slowakei
Dotknutá strana: Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 26.05.2020
Inštalácia nových blokov separačného strediska
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 26.05.2020
Autocentrum Todos Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudovať
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 26.05.2020
Pivovar
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Lebensmittelindustrie 26.05.2020
Vinárstvo Lošonec
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Lebensmittelindustrie 26.05.2020
Hromadná podzemná garáž
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Podnet
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 26.05.2020
Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 17 - Kežmarská cesta III
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 2 26.05.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 96/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 25.05.2020
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Muráň
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 25.05.2020
ÚP Ivanka pre Nitre - Zmeny a doplnky č. 3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 2 25.05.2020
Zariadenie na zber odpadov a zber odpadov z elektrozariadení, EBA, s.r.o. Sučany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Martin Infrastruktur 25.05.2020
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 25.05.2020
Územný plán obce Čirč
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 25.05.2020
D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava - Triblavina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudovať
Bratislavský Bratislava II Bratislava III Senec Verkehr und Telekommunikation 25.05.2020
Elastorsa Martin - rozšírenie výroby, linka L3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudovať
Žilinský Martin Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 25.05.2020
Porsche Werkzeugbau s.r.o. – technologické centrum
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trnavský Trenčiansky Piešťany Nové Mesto nad Váhom Iný dôvod posudzovania 25.05.2020