EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Zníženie VOC emisií na LDPE3 (RTO)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 06.11.2019
Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice (komunikácie a spevnené plochy)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 31.10.2019
Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom Wasserwirtschaft 31.10.2019
Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infrastruktur 30.10.2019
„Logistické centrum Šoporňa“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Infrastruktur 30.10.2019
Územný plán obce Horňany
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 30.10.2019
Skládka nie nebezpečných odpadov Čadca Podzávoz – zmena 3. kazety. Úprava 3. kazety skládky odpadov v zmysle § 114c zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení zmien a doplnkov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Infrastruktur 30.10.2019
Modernizácia znáškových hál – farma Močenok
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Polnohospodárska a lesná výroba 30.10.2019
Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 30.10.2019
Nový zdroj ŽT, a.s – PPC 25 MVe
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Energieindustrie 30.10.2019
Zmena č. 2 Územného plánu obce Skýcov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nitriansky Banskobystrický Partizánske Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 2 30.10.2019
Objekt pre ubytovanie zamestnancov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infrastruktur 30.10.2019
Navrhované zmeny a doplnky ÚPN - Obce Veľký Slavkov č. 9
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 30.10.2019
Obytná zóna IBV ZIP, Skalica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Skalica Infrastruktur 30.10.2019
OÚ Martin, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infrastruktur 30.10.2019
Výrobňa asfaltových zmesí na lokalite Veľké Úľany - Nový dvor
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trnavský Galanta Baustoffindustrie 30.10.2019
Územný plán obce Nižná, zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 29.10.2019
Zberný dvor Levoča - rozšírenie zoznamu odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Levoča Infrastruktur 29.10.2019
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 29.10.2019
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 29.10.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Komárno
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infrastruktur 29.10.2019
FirstFarms Gabčíkovo, SO 01 novostavba objektu – nádrž na hnojovicu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 29.10.2019
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mikulášová na roky 2019 - 2025
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 2 29.10.2019
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska strieborných rúd Rožňava - Strieborná žila II. hlbinným spôsobom na roky 2020 - 2040.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Tažobný priemysel 29.10.2019
Hotel Lesná - konferenčné centrum a apartmánový dom AD4
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Infrastruktur 29.10.2019