Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Veľké Chlievany
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 1 24.06.2022
Územný plán zóny Vlárska
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Bratislava III podla § 4, ods. 1 24.06.2022
Bytové domy Bytča – 5. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Bytča Infrastruktur 24.06.2022
Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 -2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V podla § 4, ods. 2 24.06.2022
HDO SK, s. r. o. – Galvanická linka
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Myjava Hüttenwesen 24.06.2022
„Územný plán obce Michal nad Žitavou“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Nitriansky Nitra Nové Zámky podla § 4, ods. 1 23.06.2022
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 1: Zdroj tepla a elektrickej energie
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Anderweitiger Grund für die Beendigung der Prüfung
Trenčiansky Prievidza Energieindustrie 23.06.2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Banskobystrický - podla § 4, ods. 1 23.06.2022
Hroznový sad Bratislava, m. č. Rača
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 23.06.2022
Zberný dvor obce Lokca - doplnenie odpadov do súhlasu
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Námestovo Infrastruktur 23.06.2022
„Rozšírenie prevádzky spoločnosti Otolift“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 23.06.2022
Zberný dvor obce Oravská Polhora - doplnenie odpadov do súhlasu
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Námestovo Infrastruktur 23.06.2022
Reštauračný pivovar Špicer
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Skalica Lebensmittelindustrie 22.06.2022
Istrochem Reality, a.s. – skládka odpadov Budmerice – kazeta č. 5, sekcia S3 a S4, SO – 06 Rekultivácia, Zmena stavby pred dokončením
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infrastruktur 22.06.2022
Farma na chov nosníc Horné Plachtince
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Polnohospodárska a lesná výroba 22.06.2022
ČOV Myjava – sanácia uskladňovacej nádrže kalu, prívodného žľabu a novej odľahčovacej komory
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Myjava Wasserwirtschaft 22.06.2022
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov typ Klarwin
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Levice Infrastruktur 22.06.2022
Pivovar Devín
Gesetz: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Lebensmittelindustrie 22.06.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Optimalizácia technológie ZPS Senné"
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Michalovce Tažobný priemysel 22.06.2022
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Energieindustrie 22.06.2022
Územný plán obce Bobrovec Zmeny a doplnky č.8
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 22.06.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Hatalov"
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 22.06.2022
Skladová hala, k.ú. Voderady
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Trnava Sonstige Industriebranchen 22.06.2022
Skladová hala DC4 - Vstavok „ S" - stavebné úpravy
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec Infrastruktur 22.06.2022
Pokračovanie ťažby tehliarskych hlín na ložisku Pezinok
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Tažobný priemysel 22.06.2022