EN | SK | DE | Print


Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021 - 2027
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 11.01.2021
Spoločnosť Pohronie a. s., Skládka odpadov Zvolenská Slatina – úprava odpadov pred skládkovaním a rozšírenie kapacity skládky odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Infrastruktur 11.01.2021
Rozšírenie cintorína Nesluša
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Kysucké Nové Mesto Infrastruktur 11.01.2021
Chovná hala pre kury s voľným výbehom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Senica Polnohospodárska a lesná výroba 11.01.2021
Remeselný pivovar a nové ubytovacie zariadenie
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Trebišov Lebensmittelindustrie 11.01.2021
Rozšírenie hausbótovej osady na Jaroveckom ramene Dunaja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V Iný dôvod posudzovania 11.01.2021
Zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov v recyklačnom zariadení spoločnosti STEINBRUCH Žilina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Žilinský Žilina Infrastruktur 08.01.2021
Obytný súbor Lamač
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 08.01.2021
Kongresovo-administratívne centrum Pribinova ulica, Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Bratislavský Bratislava I Energieindustrie 08.01.2021
Prevádzka zariadenia na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov Čadca – zvýšenie kapacity
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca Infrastruktur 08.01.2021
Sklady KLM Sliač
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Infrastruktur 08.01.2021
Zmeny a doplnky č. 1/2020 Územného plánu obce Šemša
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 08.01.2021
Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Korňa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 08.01.2021
Zhodnocovanie stavebného odpadu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie vo veci podnetu
Bratislavský Senec Infrastruktur 08.01.2021
Obnova objektu Royal Palace
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Poprad Infrastruktur 08.01.2021
Sobranecké kupele - výstavba areálu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Sobrance Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 08.01.2021
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania zeolitových tufov v DP Nižný Hrabovec na obdobie rokov 2020-2034
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Tažobný priemysel 08.01.2021
LOGISTICKÉ A KONSIGNAČNÉ CENTRUM ZOHOR
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Infrastruktur 08.01.2021
Klauke Slovakia s. r. o._ nová galvanická linka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Dolný Kubín Hüttenwesen 08.01.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 08.01.2021
Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
Gesetz: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Česko
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - Energieindustrie 08.01.2021
Obytná zóna Trnava - Pri Orešianskej ceste
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trnavský Trnava Infrastruktur 08.01.2021
Skládka odpadov Rakovice, Úprava odpadov pred skládkovaním
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Piešťany Infrastruktur 07.01.2021
Využitie odpadu na povrchovú úpravu terénu v obci Podkriváň
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Detva Infrastruktur 07.01.2021
I/51 Prenčov - most ev.č. 51-169
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Krupina Verkehr und Telekommunikation 07.01.2021