EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Cesta I/66 Krupina - Obchvat
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Krupina Verkehr und Telekommunikation 29.07.2020
Polyfunkčný dom na Janotovej ulici - Janotka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 28.07.2020
I/77-012 Podolínec most
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Verkehr und Telekommunikation 28.07.2020
Meranie rádioaktivity zásielok so železným šrotom - Zvolen
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Zvolen Infrastruktur 28.07.2020
Zmeny a doplnky č. 6 Územný plán obce Palárikovo
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Šaľa podla § 4, ods. 2 28.07.2020
Kremácia domácich zvierat
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Polnohospodárska a lesná výroba 28.07.2020
Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 28.07.2020
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov MOBICAT MC 100 R EVO
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Öffentliche Erörterung
Košický Michalovce Infrastruktur 28.07.2020
Zber a mechanická úprava kovových odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Žilinský Žilina Infrastruktur 28.07.2020
Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš – mestská časť Palúdzka
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Öffentliche Erörterung
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastruktur 28.07.2020
Mobilné zhodnocovanie stavebných odpadov a zberňa zo železných a neželezných kovov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Öffentliche Erörterung
Žilinský Žilina Infrastruktur 28.07.2020
Bytový súbor Pod vŕškami blok H24
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 28.07.2020
Modernizácia, premiestnenie a rozšírenie stávajúcej prevádzky galvanizovne
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Trenčín Hüttenwesen 28.07.2020
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová – Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 27.07.2020
Územný plán obce Nemčiňany – Zmeny a doplnky č. 1/2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Levice Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 27.07.2020
Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trnavský Galanta Polnohospodárska a lesná výroba 27.07.2020
Územný plán obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Košický Poprad Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 27.07.2020
Zariadenie na zber odpadov a mechanické spracovanie starých vozidiel IVSTA recycling
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trnavský Trnava Infrastruktur 27.07.2020
Jasná: ubytovací komplex Škriatkov les (lokalita 02), apartmány a chata (lokalita x)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastruktur 27.07.2020
I/67 - 021 Nižná Slaná most
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Verkehr und Telekommunikation 27.07.2020
Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice (komunikácie a spevnené plochy)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 27.07.2020
Protipovodňové opatrenia v obci Slepčany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Zlaté Moravce Wasserwirtschaft 24.07.2020
Navrhované zmeny a doplnky ÚPN - mesta Poprad č. .../2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 24.07.2020
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Kravín rekonštrukcia - Jastrabie"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Polnohospodárska a lesná výroba 24.07.2020
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2020-2027
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický - podla § 4, ods. 1 24.07.2020