EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Öffentliche Erörterung
Bratislavský Bratislava III Bratislava IV Malacky Pezinok Verkehr und Telekommunikation 20.01.2020
Zníženie VOC emisií na LDPE3 (RTO)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 20.01.2020
Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál Matador - I. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava V Infrastruktur 15.01.2020
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Budimír
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 10.01.2020
Využitie existujúceho areálu na zhodnocovanie odpadov v lokalite Šamorín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 10.01.2020
Projekt protipovodňových opatrení v povodí toku Malina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Malacky Wasserwirtschaft 09.01.2020
Územný plán obce Bošany, Zmeny a doplnky č. 2/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Nitriansky Partizánske Topoľčany podla § 4, ods. 1 09.01.2020
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Nižný Klátov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice II Košice - okolie podla § 4, ods. 1 09.01.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Hýľov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 1 09.01.2020
Novostavba bytových domov MYJAVA-VŔŠOK
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Myjava Infrastruktur 09.01.2020
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Prešovský - podla § 4, ods. 1 09.01.2020
Prevádzka odpadového hospodárstva Leopoldov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Infrastruktur 09.01.2020
Nový 20 000 t nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Infrastruktur 08.01.2020
Územný plán obce Šarišská Poruba, Zmeny a doplnky č.1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 08.01.2020
Beluša - kanalizácia a ČOV, II. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Ilava Púchov Wasserwirtschaft 08.01.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 08.01.2020
OÚ Martin, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infrastruktur 08.01.2020
Modernizácia obaľovne živičných zmesí Prievidza
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Prievidza Baustoffindustrie 08.01.2020
Zóna Sever III. - Rozália – zmena
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infrastruktur 08.01.2020
Rozšírenie obytnej zóny „Kertváros“– U2 o 8 pozemkov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 08.01.2020
Logistické centrum Záborské - I.etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infrastruktur 08.01.2020
Autoservis s príslušenstvom pre stavebné stroje KUHN-Baumaschinen
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov Verkehr und Telekommunikation 08.01.2020
Aquaponická farma Senica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Polnohospodárska a lesná výroba 08.01.2020
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 08.01.2020
Robotická farma Šenkvice (nové podanie)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Polnohospodárska a lesná výroba 08.01.2020