EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Zberňa odpadov zo železných a neželezných kovov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Kežmarok Infrastruktur 13.01.2020
Územný plán obce Vislanka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Sabinov Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 13.01.2020
Územný plán obce Gáň
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 1 13.01.2020
Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Trebostovo
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Martin Žilina podla § 4, ods. 2 13.01.2020
Zberňa železa a farebných kovov Chminianska Nová Ves
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Prešov Infrastruktur 13.01.2020
Územný plán obce Veľká Lehota
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Banskobystrický Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 1 13.01.2020
Územný plán obce Ľubica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok Levoča Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 13.01.2020
Obytný súbor PRÚDY, Trnava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Trnava Infrastruktur 13.01.2020
Zberný dvor Levoča - rozšírenie zoznamu odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Levoča Infrastruktur 13.01.2020
RYBÁREŇ sv. PETRA JELKA - ÚPRAVA HOSPODÁRSKYCH NÁDRŽÍ
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 13.01.2020
Zvýšenie kapacity zariadenia na spracovanie odpadových pneumatík
Gesetz: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Brezno Infrastruktur 13.01.2020
Územný plán obce Istebné
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Žilinský Dolný Kubín podla § 4, ods. 1 13.01.2020
Automatický sklad pre nárazníky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Púchov Sonstige Industriebranchen 10.01.2020
Pivovar
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava II Lebensmittelindustrie 10.01.2020
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 10.01.2020
Projekt protipovodňových opatrení v povodí Balážovho potoka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Malacky Wasserwirtschaft 10.01.2020
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Budimír
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 10.01.2020
Využitie existujúceho areálu na zhodnocovanie odpadov v lokalite Šamorín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 10.01.2020
Oblúková hala - Vinohradníctvo a vinárstvo Tokaj
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Trebišov Lebensmittelindustrie 10.01.2020
Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia zimného štadióna v Banskej Bystrici
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 10.01.2020
Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Trnava Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 10.01.2020
Projekt protipovodňových opatrení v povodí toku Malina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Malacky Wasserwirtschaft 09.01.2020
Územný plán obce Bošany, Zmeny a doplnky č. 2/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Nitriansky Partizánske Topoľčany podla § 4, ods. 1 09.01.2020
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Nižný Klátov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice II Košice - okolie podla § 4, ods. 1 09.01.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Hýľov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 1 09.01.2020