Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Premiestnenie a rekonštrukcia CCIP
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Lebensmittelindustrie 15.06.2021
Nízkouhlíková stratégia obce Horné Saliby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 15.06.2021
Dolná Súča – protipovodňová ochrana obce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Trenčín Wasserwirtschaft 15.06.2021
Logisticko-priemyselný park Na Pántoch
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 15.06.2021
Územný plán obce Hubice, Zmeny a doplnky 2/2021
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 15.06.2021
GEOREAL LAKÓPARK III–OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL III,LOKALITY G130 a G131 MESTA DUNAJSKÁ STREDA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 15.06.2021
I/10 Kolárovice (Čiakov)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Verkehr und Telekommunikation 15.06.2021
Úprava križovatky a parkovacích plôch Kofola, Rajecká Lesná
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infrastruktur 15.06.2021
„Zmeny a doplnky č. 2/2021 Územného plánu mesta Komárno“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 14.06.2021
Územný plán sídelného útvaru Poniky, Zmeny a doplnky č. 8
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 14.06.2021
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Martin
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin Infrastruktur 14.06.2021
Prevádzka na zber ostatných odpadov Čadca, Podzávoz.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca Infrastruktur 14.06.2021
IBV Farské - I. etapa, Čirč
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Infrastruktur 14.06.2021
"Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Radatice"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 14.06.2021
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Bytča Infrastruktur 14.06.2021
Skládka odpadov Hnúšťa – zmena činnosti č. 2
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastruktur 14.06.2021
PORFIX - Nová plynová kotolňa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Prievidza Energieindustrie 14.06.2021
Modernizácia farmy dojníc Horné Obdokovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba 14.06.2021
Vaillant Trenčianske Stankovce – rozšírenie parkoviska
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 14.06.2021
Územný plán zóny Košice – Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/202
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice II podla § 4, ods. 2 14.06.2021
Polyfunkčný objekt a obytný súbor C-Area/Sekčov (Stabvba č. 6)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infrastruktur 14.06.2021
Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald´s
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 14.06.2021
I/64 Partizánske - Oslany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Verkehr und Telekommunikation 14.06.2021
„Chránené vtáčie územie Žitavský luh – revitalizácia“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Wasserwirtschaft 14.06.2021
Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Malacky Infrastruktur 11.06.2021