Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na povrchovú úpravu kovov – eloxovanie.
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom Hüttenwesen 27.06.2022
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Kremnica
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 27.06.2022
Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.9
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 27.06.2022
„Novostavba prezentačno-degustačného objektu“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Lebensmittelindustrie 27.06.2022
ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE OSTRATICE
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Partizánske podla § 4, ods. 1 27.06.2022
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa – I/72 Rimavská Baňa – Hnúšťa (rekonštrukcia mosta ev. č. 72 – 010 Rimavská Baňa – Hnúšťa)
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Verkehr und Telekommunikation 27.06.2022
Kúty - Na Cihlách
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Senica Infrastruktur 27.06.2022
Územný plán obce Radimov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 1 27.06.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Budkovce"
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 27.06.2022
Územný plán zóny Košice - Pereš , Zmeny a doplnky "Lokalita Krompašská"
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice II podla § 4, ods. 1 27.06.2022
ZaD č. 6 UPN - O Územný plán obce Mlynica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 27.06.2022
Spojovacie potrubie geotermálnej energie
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Trebišov Energieindustrie 27.06.2022
Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica Chemie-, Pharma- und Petrochemieindustrie 27.06.2022
Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – mobilný drvič
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Košický Košice I Infrastruktur 27.06.2022
Zberný dvor Pri bitúnku Košice
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice IV Infrastruktur 27.06.2022
„Rozšírenie areálu GURI – REAL /pri letisku/“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 27.06.2022
Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č. 9 Územný plán mesta Michalovce"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 24.06.2022
Objekt občianskej vybavenosti Pri plavárni
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Žilina Infrastruktur 24.06.2022
Zariadenie na zber odpadov vrátane zberného dvora a oddelený zber elektroodpadu – Revúca. Navýšenie kapacity
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca Infrastruktur 24.06.2022
Rekreačné chaty Stránska chrasť, 2. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastruktur 24.06.2022
Obnova Pálffyovského kaštieľa – zmena stavby pred dokončením
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Pezinok Lebensmittelindustrie 24.06.2022
Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky č. 4/2021
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Košický Levoča Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 24.06.2022
INOBAT AUTO – PILOTNÁ VÝROBA, Voderady
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 24.06.2022
Územný plán zóny Senec – Margovo pole
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Infrastruktur 24.06.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Žilinský - podla § 4, ods. 1 24.06.2022