EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Vrádište
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 2 27.03.2020
Polyfunkčný komplex NOVÁ CVERNOVKA CENTURY RESIDENCE II. Etapa, časť D,E
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 26.03.2020
Rozšírenie existujúcej prevádzky zariadenia na zber odpadov o zber starých vozidiel, a opotrebované batérie a akumulátory v Chynoranoch
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Infrastruktur 25.03.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 84 v k. ú. Spišská Sobota a Veľká
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 24.03.2020
Územný plán obce Dvory nad Žitavou
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Komárno Nové Zámky podla § 4, ods. 1 24.03.2020
Rekonštrukcia objektu „PRIOR“ Banská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 24.03.2020
Zmeny a doplnky č. 4/2019 Územného plánu obce Biely Kostol
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 24.03.2020
GEOREAL LAKÓPARK II–OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II LOKALITY G81 a G131 MESTA DUNAJSKÁ STREDA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 24.03.2020
Územný plán obce Vlčkovce - Zmeny a doplnky č. 7/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 24.03.2020
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov MOBICAT MC 100 R EVO
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Košický Michalovce Infrastruktur 23.03.2020
Zariadenie na výrobu hnojív Horné Saliby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trnavský Galanta Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 23.03.2020
Obytný súbor Panoráma 6
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice III Košice IV Infrastruktur 23.03.2020
RETAIL BOX PEZINOK
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infrastruktur 23.03.2020
Husiná - Hôrka dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, čadiča
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 23.03.2020
Územný plán obce Hrabovka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 23.03.2020
Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Chotín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 23.03.2020
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 23.03.2020
Rozšírenie areálu PPGemer AV v Rimavskej Sobote
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastruktur 23.03.2020
Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Kalinovo, Zmena a doplnok č. 4
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 21.03.2020
Novostavba bytových domov MYJAVA-VŔŠOK
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Myjava Infrastruktur 20.03.2020
Ťažba rašeliny a rekultivácia územia, lokalita Spišský Hrhov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Levoča Polnohospodárska a lesná výroba 20.03.2020
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 1 etapa I/18 ľubeľa-Liptovský Mikuláš
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Verkehr und Telekommunikation 20.03.2020
Jasná: ubytovací komplex Škriatkov les (lokalita 02), apartmány a chata (lokalita x)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastruktur 19.03.2020
Konverzia horninových štruktúr v CHÚ Kecerovce na podzemný zásobník zemného plynu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 19.03.2020
„Výkup farebných kovov, železného šrotu a papiera, Úľany nad Žitavou“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 18.03.2020