EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Nová lakovňa - SK – CONT s. r. o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Komárno Hüttenwesen 05.11.2019
DOBÝVANIE VÝHRADNÉHO LOŽISKA STAVEBNÉHO KAMEŇA – VÁPENCA V DOBÝVACOM PRIESTORE PERNEK
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Öffentliche Erörterung
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 05.11.2019
Program odpadového hospodárstva obce Krakovany na roky 2016 - 2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1 05.11.2019
,,POLYFUNKČNÁ STAVBA TWIN CITY POLYFUNKČNÝ OBJEKT B7"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava I Infrastruktur 05.11.2019
Multifunkčné zábavné centrum
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 05.11.2019
Urnový háj
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Lučenec Infrastruktur 05.11.2019
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Lučenec Infrastruktur 05.11.2019
Program odpadového hospodárstva mesta Vrbové na roky 2016 - 2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1 05.11.2019
Územný plán obce Chrenovec-Brusno, zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Žilinský Prievidza Turčianske Teplice podla § 4, ods. 2 05.11.2019
BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Lebensmittelindustrie 05.11.2019
Program odpadového hospodárstva obce Trebatice na roky 2016 - 2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1 05.11.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Levice, Nádražný rad
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infrastruktur 04.11.2019
"Rozšírenie parkoviska/KASAI SLOVAKIA s.r.o."
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Levice Infrastruktur 04.11.2019
Zmeny a doplnky č. 4 Územný plán obce Ludrová
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 04.11.2019
Program odpadového hospodárstva obce Veselé na roky 2016 - 2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1 04.11.2019
Program odpadového hospodárstva obce Dubovany na roky 2016 - 2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1 04.11.2019
Rozšírenie výrobno-skladových kapacít
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Piešťany Lebensmittelindustrie 04.11.2019
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA KOMÁRNO 2016-2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 1 04.11.2019
Úprava plniaceho miesta čpavku do železničných cisterien (využitie druhej koľaje)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 04.11.2019
Program rozvoja obce Malé Kozmálovce 2019 - 2028
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 04.11.2019
Územný plán obce Bzenica - Zmeny a doplnky č. 3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 31.10.2019
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 31.10.2019
Spracovanie plastov - Martin
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Infrastruktur 31.10.2019
Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice (komunikácie a spevnené plochy)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 31.10.2019
Územný plán obce Liptovská Štiavnica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 1 31.10.2019