EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Plniaca stanica CNG Bonett - METRO Bratislava, Devínska Nová Ves
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 05.08.2020
Zariadenie sociálnych služieb Podrečany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec Infrastruktur 04.08.2020
Spoločný územný plán obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, Zmeny a doplnky č. 3/2020 obec Bretejovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 04.08.2020
Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Wasserwirtschaft 04.08.2020
Územný plán obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 07
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 04.08.2020
TEN-T Master Plan rozvoja prístavov v Maďarsku
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Ungarn
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - podla § 4, ods. 1 04.08.2020
MAS Malé Bielice / 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Sonstige Industriebranchen 04.08.2020
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Seč
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 04.08.2020
Plán likvidácie časti ložiska tehliarskych surovín Ružomberok, rok 2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Ružomberok Infrastruktur 04.08.2020
Skladové priestory
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 04.08.2020
Územný plán mesta Rožňava - Zmeny a doplnky č. 6
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 03.08.2020
Svidník - protipovodňová ochrana mesta, Ladomírka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Slovensko,
Prešovský Svidník Wasserwirtschaft 03.08.2020
Zberňa kovových odpadov a batérií Sokoľany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infrastruktur 03.08.2020
Agroturistický areál
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Partizánske Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 03.08.2020
Obnovenie ťažby stavebného kameňa (andezitu) v ložisku Malá Lehota
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Tažobný priemysel 03.08.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Územný plán obce Malá Tŕňa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 03.08.2020
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PADÁŇ
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 03.08.2020
I/68-014 odb. Ľubovnianske kúpele most
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Verkehr und Telekommunikation 03.08.2020
Zariadenie na zber ostatných odpadov a kovových odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice II Infrastruktur 03.08.2020
Meranie rádioaktivity zásielok so železným šrtom - Košice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Anderweitiger Grund für die Beendigung der Prüfung
Košický Košice I Košice IV Infrastruktur 03.08.2020
Zemna a doplnok k územnému plánu mesta Šahy č.4
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Banskobystrický Levice Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 03.08.2020
„Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Kolta“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 03.08.2020
Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Dolný Kubín Infrastruktur 03.08.2020
ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE POVODA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 03.08.2020
Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 2 UPN-SU Modrová
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 31.07.2020