Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Cigeľ, zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 05.12.2023
RD „NA LÚKE“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 05.12.2023
Krematórium
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastruktur 05.12.2023
Investície do ŽV – pružný vak na uskladnenie hnojovky
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Polnohospodárska a lesná výroba 05.12.2023
"Obytný súbor Michalovce"
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Michalovce Infrastruktur 04.12.2023
Skladová hala HOPI Madunice
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Infrastruktur 04.12.2023
Kravský pasienok - Trnava Sever
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Polnohospodárska a lesná výroba 04.12.2023
Zariadenie na zber a výkup odpadov, Šenkvická cesta, Pezinok
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infrastruktur 04.12.2023
Územný plán obce Kátov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 1 04.12.2023
Zariadenie na zber a výkup odpadov, Cerovská ul., Šenkvice
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infrastruktur 04.12.2023
Stanová hala
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Sonstige Industriebranchen 04.12.2023
Územný plán obce Zákamenné
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 1 04.12.2023
Helios Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, rekonštrukcia a dostavba
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Zweckmäßige Einrichtungen für Sport, Erholung und Tourismus 04.12.2023
Zníženie energetickej náročnosti výroby, výmena a doplnenie technologických prvkov - MECOM GROUP, s. r. o., prevádzka Lučenec
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Lebensmittelindustrie 04.12.2023
Mobilné drviace zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I Infrastruktur 04.12.2023
Zmeny s doplnky č.1 ÚPN-O Nová Bošáca
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 2 04.12.2023
Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Wasserwirtschaft 04.12.2023
Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Košice IV Košice - okolie Energieindustrie 04.12.2023
Diverzifikácia surovinových zdrojov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Košický Spišská Nová Ves Infrastruktur 04.12.2023
Polyfunkčná zóna MLYNÁRKA, Mlynské nivy, Bratislava–Ružinov, 1.etapa
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 04.12.2023
ESET Campus
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 04.12.2023
Drviaca lopata - mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Žilinský Martin Infrastruktur 04.12.2023
Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v stredisku E-GEO-2 Lovča
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Banskobystrický Žiar nad Hronom Tažobný priemysel 04.12.2023
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Bušovce
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 04.12.2023
Územný plán obce Motešice
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 04.12.2023