EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Istebné
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Žilinský Dolný Kubín podla § 4, ods. 1 31.03.2020
Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Bratislavský Bratislava I Energieindustrie 30.03.2020
Polyfunkčný blok CPR-A, Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Bratislavský Bratislava I Energieindustrie 30.03.2020
Obytný súbor Dostupné bývanie Nitra
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infrastruktur 30.03.2020
Rozšírenie obchodných priestorov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 30.03.2020
Nová lakovňa - SK – CONT s. r. o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Nitriansky Komárno Hüttenwesen 30.03.2020
"Obytná zóna IBV Ratnovce" - zmena činnosti
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Piešťany Infrastruktur 28.03.2020
Slivník, Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Wasserwirtschaft 27.03.2020
Obytný súbor Lamač
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 27.03.2020
Nemocnica budúcnosti Martin
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Žilinský Martin Energieindustrie 27.03.2020
Automatická závesová linka Ni-Zn - zmena používaných chemických látok
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Hüttenwesen 27.03.2020
Logistický park DOLNÝ BAR
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 27.03.2020
Zmena v množstve používaných chemických látok a prípravkov v spoločnosti Tesgal s. r. o., Hlavná 60
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Hüttenwesen 27.03.2020
OBCHODNÉ CENTRUM OBI ZVOLEN
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Zvolen Infrastruktur 27.03.2020
Kotol na biomasu v Mondi SCP, a.s. Ružomberok
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Energieindustrie 26.03.2020
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov TEMAX, spol. s r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 26.03.2020
Definitívne odkalisko Chalmová - nadvýšenie po kótu 310,00 m n. m.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza Infrastruktur 26.03.2020
Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s. Ružomberok
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Holz-, Zellstoff- und Papierindustrie 26.03.2020
Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 15
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 26.03.2020
Nakladanie so starými vozidlami
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza Infrastruktur 26.03.2020
Zmena a doplnok č. 6 ÚPN mesta Trenčín - Lokalita Suchý Dub - Juh
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 26.03.2020
Betonáreň
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Námestovo Baustoffindustrie 25.03.2020
MALKIA PARK (Zmena č. 2)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 25.03.2020
Revitalizácia Bystrickej ulice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie vo veci podnetu
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 25.03.2020
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov spoločnosti SAND SK, s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Žilinský Martin Infrastruktur 25.03.2020