EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Automatická závesová linka Ni-Zn
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra Hüttenwesen 12.11.2019
Farma Veľké Straciny - chov hydiny
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Veľký Krtíš Polnohospodárska a lesná výroba 11.11.2019
Zmena 01/2019 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 11.11.2019
Územný plán obce Pastuchov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 08.11.2019
Preložka múrika protipovodňovej ochrany Prístavná ulica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský - Wasserwirtschaft 08.11.2019
Komplex bioplynových staníc Horovce - zmena množstva a druhov používaných surovín a zhodnocovaných odpadov.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Ilava Púchov Energieindustrie 08.11.2019
Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v zariadení Volcan 1600.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa Polnohospodárska a lesná výroba 08.11.2019
Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy
Gesetz: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stand: Anderweitiger Grund für die Beendigung der Prüfung
Nitriansky Banskobystrický Levice Krupina Zvolen Verkehr und Telekommunikation 08.11.2019
Zber a spracovanie starých vozidiel Chrabrany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infrastruktur 08.11.2019
Územný plán obce Čremošné, Zmeny a doplnky č.1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Turčianske Teplice podla § 4, ods. 2 08.11.2019
Územný plán obce Bziny - Zmeny a doplnky č.1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín podla § 4, ods. 2 08.11.2019
IBV Bellova Ves
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 07.11.2019
Zmeny a doplnky 6/2019 ÚPN-O Ražňany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 07.11.2019
Zberný dvor Blatná na Ostrove
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 07.11.2019
PRÍSTREŠOK
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 07.11.2019
VÝROBNO SKLADOVCIA HALA SLOVAKOR ŠAMORÍN- zmena č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Sonstige Industriebranchen 07.11.2019
IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku (HVDB) JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia SO 801/1-01 Budova pomocných prevádzok
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energieindustrie 07.11.2019
ZÁMOČNÍCKO – MONTÁŽNA DIELŇA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Sonstige Industriebranchen 07.11.2019
Územný plán obce Žitavany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 07.11.2019
MAKFOOTBALLARENA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava V Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 07.11.2019
Zvolen, protipovodňové opatrenie na toku Hron
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Wasserwirtschaft 07.11.2019
IPK- Priemyselný park Kostolné Kračany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 07.11.2019
Zberný dvor obce Veľké Blahovo
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 07.11.2019
Zariadenia na zber odpadov – Zlaté Klasy
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 07.11.2019
Prístavba a nadstavba bazéna, kongresovej haly a apartmánov – Hotel PIERIS
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastruktur 06.11.2019