EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky 08/2019 Územného plánu obce Drahovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Piešťany podla § 4, ods. 1 16.01.2020
Územný plán obce Diakovce - Zmeny a doplnky č. 1/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 15.01.2020
Modernizácia obaľovne asfaltových zmesí Zbudza
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Baustoffindustrie 15.01.2020
Vyšná Hutka – protipovodňové opatrenia na pravom brehu Torysy v rkm 4,247
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Wasserwirtschaft 15.01.2020
„Rekonštrukcia existujúcich rozvodov tepla a výstavba nových prepojov v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom, Topoľčany“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Energieindustrie 15.01.2020
Viacpodlažné parkovisko
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infrastruktur 15.01.2020
Intenzifikácia bravčovej porážky Nourus – mäso s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Šaľa Lebensmittelindustrie 15.01.2020
,,POLYFUNKČNÁ STAVBA TWIN CITY POLYFUNKČNÝ OBJEKT B7"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava I Infrastruktur 15.01.2020
OBYTNÝ SÚBOR HALALOVKA, TRENČÍN - JUH
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 15.01.2020
SKLADOVACIA HALA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 15.01.2020
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PADÁŇ
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 15.01.2020
Rozšírenie logistického centra, Magna PT s. r. o
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 14.01.2020
Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové, Zmena č. 8
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Verkehr und Telekommunikation 14.01.2020
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Svinná
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Trenčín podla § 4, ods. 2 14.01.2020
Rozšírenie zberu odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infrastruktur 14.01.2020
Malokarpatské vinice s. r. o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Lebensmittelindustrie 14.01.2020
Farma Želobudza - navýšenie počtu VDJ
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Detva Polnohospodárska a lesná výroba 14.01.2020
Územný plán obce Čenkovce – Zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 14.01.2020
Územný plán obce Vinohrady nad Váhom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trnavský Galanta Hlohovec Trnava podla § 4, ods. 1 14.01.2020
Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
ESPOO dohovor: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom, b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších, c) je špeciálne označená ako diaľnica. Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).
Strana pôvodu: Slowakei
Dotknutá strana: Česká republika,
Trenčiansky Púchov Verkehr und Telekommunikation 14.01.2020
Zariadenie na zber a úpravu odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Námestovo Infrastruktur 14.01.2020
Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad – rozšírenie
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Infrastruktur 14.01.2020
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 14.01.2020
Územný plán obce Diviaky nad Nitricou, Zmeny a doplnky č. 4
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 14.01.2020
Územný plán obce Hviezdoslavov – Zmeny a doplnky č. 05/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 14.01.2020