Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
"Územný plán obce Kendice"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 1 17.06.2021
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 12)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 17.06.2021
Revitalizácia a dostavba areálu Špportového centra polície v mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 16.06.2021
Územný plán obce Blatnica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Žilinský Banskobystrický Martin Ružomberok Turčianske Teplice Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 16.06.2021
Zmena a doplnok č. 96 ÚPN mesta Poprad
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 16.06.2021
Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 16.06.2021
Recyklácia odpadových plastov Levice – výroba technických plynov a náhrada primárnych fosílnych surovín pre syntézu základných polymérov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Levice Chemie-, Pharma- und Petrochemieindustrie 16.06.2021
Obchodné centrum ul. Zlatomoravecká, Nitra
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infrastruktur 16.06.2021
Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – rozšírenie II.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Košice I Infrastruktur 16.06.2021
Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Košický Levoča Spišská Nová Ves Wasserwirtschaft 16.06.2021
Zmeny a doplnky č. 3/2021 – Územný plán mesta Kráľovský Chlmec
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 16.06.2021
"Výrobný areál WE Trade, Horné Saliby"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Lebensmittelindustrie 16.06.2021
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Dvorníky - Včeláre
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Rožňava podla § 4, ods. 2 16.06.2021
„RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – MÝTNA Rozšírenie SO 021 – stavebný dvor č. 1 v MÚK Kriváň – dočasné strojné zariadenie“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Detva Baustoffindustrie 16.06.2021
Územný plán obce Sklabiňa Zmeny a Doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 16.06.2021
Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 6)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 16.06.2021
Zariadenie na zber a zhodnocovanie druhotných surovín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Infrastruktur 15.06.2021
Územný plán obce Hubice, Zmeny a doplnky 2/2021
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 15.06.2021
GEOREAL LAKÓPARK III–OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL III,LOKALITY G130 a G131 MESTA DUNAJSKÁ STREDA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 15.06.2021
I/10 Kolárovice (Čiakov)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Verkehr und Telekommunikation 15.06.2021
Úprava križovatky a parkovacích plôch Kofola, Rajecká Lesná
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infrastruktur 15.06.2021
Výrobný závod na karavany, Rimavská Sobota
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 15.06.2021
„Prístavba k budove HR Winery v Gbelciach“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 15.06.2021
Rozšírenie výrobného závodu MAHLE BEHR Senica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Infrastruktur 15.06.2021
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-2031
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 15.06.2021