Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Oznámenie o strategickom dokumente k ÚPD - O Bošáca
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 01.12.2022
Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infrastruktur 01.12.2022
Výrobná hala D - Scheuch Prievidza
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 01.12.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vlkanová 2022 – 2031 (aktualizácia)
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Akcia je ukončená v procese SEA
Banskobystrický Banská Bystrica Zvolen podla § 4, ods. 1 01.12.2022
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Trenčín – zvýšenie kapacity
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 01.12.2022
Územný plán obce Obyce
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Banskobystrický Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 1 30.11.2022
Územný plán obce Horné Štitáre - Zmeny a doplnky č.2
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 30.11.2022
Malá vodná elektráreň Iliaš
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Energieindustrie 30.11.2022
Areál MINISTRY rental service, s.r.o., Banská Bystrica – Šalková
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 30.11.2022
Územný plán zóny Karlova Ves - Líščie údolie, Mestská časť Bratislava - Kalrova Ves
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Bratislava IV podla § 4, ods. 2 30.11.2022
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Brestov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 30.11.2022
Pokračovanie v činnosti zberu odpadov zo zdravotnej starostlivosti
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 30.11.2022
DI&S s. r. o. zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 30.11.2022
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Banská Bystrica, časť Majer
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 30.11.2022
Obytný súbor Pršianska terasa Banská Bystrica B 1, 2. stavba
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 30.11.2022
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Tomášov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Trnavský Senec Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 30.11.2022
Pokračovanie v banskej činnosti podľa plánu otvárky, prípravy a dobývania ložiska,, lokalita Mútnik, Hnúšťa na roky 2024-2053
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- posudzovať
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 30.11.2022
IBV Vlčia jama – stred, k.ú. Radvaň
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 30.11.2022
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Banská Bystrica, časť Radvaň
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 30.11.2022
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zborov na roky 2023-2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 30.11.2022
Územný plán obce Machulince
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 30.11.2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 30.11.2022
Územný plán zóny Brnianska - Patrónka
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava I podla § 4, ods. 2 30.11.2022
Stredisko zhodnocovania odpadov prenosnými zariadeniami
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov Infrastruktur 30.11.2022
ZEOCEM, a.s. - Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Baustoffindustrie 30.11.2022