Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Lutila, Zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 29.06.2022
Rezidencia Horizont Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 29.06.2022
Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulačnej vody.
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Šaľa Energieindustrie 29.06.2022
Nízkouhlíková stratégia mesta Rajecké Teplice
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 29.06.2022
Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Tažobný priemysel 29.06.2022
Výrobno- skladová hala , Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 29.06.2022
Územný plán obce Lackovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 1 29.06.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Dulovce na roky 2021 – 2027
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 28.06.2022
Program rozvoje obce Ábelová
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Detva Lučenec Veľký Krtíš podla § 4, ods. 2 28.06.2022
ČOV Dolné Vestenice - rekonštrukcia a rozšírenie kapacity
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Prievidza Wasserwirtschaft 28.06.2022
Skládka odpadov DEŽERICE II., 1. a 2. časť – uzatvorenie a rekultivácia
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infrastruktur 28.06.2022
Energetický park Žihárec a Kráľov Brod
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trnavský Nitriansky Galanta Šaľa Energieindustrie 28.06.2022
BINARY OFFICE PARK, ROZVOJOVÁ - KOŠICE
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Infrastruktur 28.06.2022
Continental Zvolen – neutralizačná stanica – zmeny
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Hüttenwesen 28.06.2022
"Zberný dvor v obci Černík, komunálne odpady – kovy"
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 28.06.2022
Revitalizácia krajiny – Zeleneč
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Polnohospodárska a lesná výroba 28.06.2022
„Územný plán obce Kozárovce – Zmeny a doplnky č. 3“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Banskobystrický Levice Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 1 27.06.2022
Zariadenie na povrchovú úpravu kovov – eloxovanie.
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom Hüttenwesen 27.06.2022
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Kremnica
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 27.06.2022
Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.9
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 27.06.2022
„Novostavba prezentačno-degustačného objektu“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Lebensmittelindustrie 27.06.2022
ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE OSTRATICE
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Partizánske podla § 4, ods. 1 27.06.2022
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa – I/72 Rimavská Baňa – Hnúšťa (rekonštrukcia mosta ev. č. 72 – 010 Rimavská Baňa – Hnúšťa)
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Verkehr und Telekommunikation 27.06.2022
Kúty - Na Cihlách
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Senica Infrastruktur 27.06.2022
Územný plán obce Radimov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 1 27.06.2022