EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Piváreň Medveď a domáca výroba piva Humenné
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Humenné Lebensmittelindustrie 10.08.2020
Obytná zóna Zlatovce Trenčín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trenčiansky Trenčín Iný dôvod posudzovania 07.08.2020
Územný plán obce Veselé
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 07.08.2020
BD Tehelná ulica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infrastruktur 07.08.2020
Sústava CTZ Štúrovo – využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Energieindustrie 07.08.2020
Územný plán zóny IBV Terasy - Zmeny a doplnky č. 4
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 07.08.2020
Recyklácia stavebného odpadu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 07.08.2020
Nízkouhlíková stratégia mesta Sabinov na roky 2020-2030“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 06.08.2020
"Sušiaca a granulačná linka - Bioplynová stanica Veľké Bierovce" - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 06.08.2020
Vybudovanie pilotnej výrobnej linky na Li-Ion batérie s vedecko-výskumným centrom, k.ú. Voderady
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Trnava Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 06.08.2020
Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Trnava Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 06.08.2020
Mobilné zariadenie na termickú desorpciu kontaminovaných materiálov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 06.08.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Obve Poľný Kesov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 06.08.2020
Polyfunkčný súbor BCT 2, bytové domy
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava II Energieindustrie 06.08.2020
Transformácia Elektrárne Nováky. Nový zdroj - plynofikácia, plynová kotolňa a biomasová kotolňa.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Energieindustrie 06.08.2020
Rozšírenie Material Planning and Logistics a dobudovanie POWERTRAIN
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Nitra Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 06.08.2020
Cepis s.r.o. – zhodnocovanie stavebných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 05.08.2020
SNINA – UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY NNO SO 105 (F), Dokončenie výstavby I. etapy
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Snina Infrastruktur 05.08.2020
Plniaca stanica CNG Bonett - METRO Bratislava, Devínska Nová Ves
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 05.08.2020
Rozšírenie o Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov činnosťou D9
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infrastruktur 05.08.2020
Zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov činnosťou R3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Košický Košice - okolie Infrastruktur 05.08.2020
Linka na výrobu kompozitných termoplastových plátov v spoločnosti Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Sonstige Industriebranchen 05.08.2020
Zariadenie na spracovanie starých vozidiel – prevádzka Martin
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Žilinský Martin Infrastruktur 05.08.2020
Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov ERPOS, spol. s r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Žilinský Žilina Infrastruktur 05.08.2020
Bioplynová stanica Tvrdošín – zariadenie na zhodnocovanie a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Tvrdošín Infrastruktur 04.08.2020