EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 8 Územného planu mesta Snina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 13.12.2019
„Mobilné zhodnocovanie odpadu z biomasy (biologicky rozložiteľných odpadov a odpadu zo spracovania dreva) - drvič Doppstadt AK 430 PROFI
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Žilina Infrastruktur 13.12.2019
Hypermarket - Tvrdošín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín Infrastruktur 13.12.2019
Prívodné potrubie Slovianskych prameňov, odvodnenie pozemkov okolo miestnej účelovej komunikácie a prívod vody do areálu rybárstva Brčná
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Polnohospodárska a lesná výroba 13.12.2019
Zber a spracovanie starých vozidiel, Považská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trenčiansky Považská Bystrica Infrastruktur 13.12.2019
Integrované zhodnocovacie zariadenie Gbeľany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Žilina Infrastruktur 13.12.2019
Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Svederník
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 13.12.2019
Polyfunkčný objekt FLÓRA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Žilina Infrastruktur 13.12.2019
Viacpodlažné parkovanie Poštová ul. Žilina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infrastruktur 13.12.2019
Zvieracie krematórium TB
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Senica Polnohospodárska a lesná výroba 13.12.2019
Zmena prístavby skladovej haly na výrobnú halu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Sonstige Industriebranchen 13.12.2019
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Kusín"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 13.12.2019
STD nádrže na vodu - nové konanie
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Sonstige Industriebranchen 13.12.2019
BIA Čab galvanické linky - zmeny
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Hüttenwesen 13.12.2019
Územný plán obce (ÚPN – O ) Dolný Hričov, návrh
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 13.12.2019
Zmena celospolkovej hlavnej dopravnej siete. Vyhlásenie trate v koridore „územie východne od Viedne – štátna hranica pri obci Kittsee (trať a nákladný terminál)“ za vysokovýkonnú trať
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Österreich
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - Anderweitiger Grund für die Prüfung 13.12.2019
Polyfunkčný bytový dom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infrastruktur 12.12.2019
Oblúková hala - Vinohradníctvo a vinárstvo Tokaj
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Trebišov Lebensmittelindustrie 12.12.2019
Územný plán Obce Cabaj Čápor - zmeny a doplnky č. 4
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Nitra Šaľa podla § 4, ods. 1 12.12.2019
Územný plán Obce Koňuš
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Sobrance podla § 4, ods. 3 12.12.2019
Územný plán obce Dolná Trnávka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 12.12.2019
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 2.3.4. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Prešovský Liptovský Mikuláš Poprad Verkehr und Telekommunikation 12.12.2019
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov spoločnosti SAND SK, s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Martin Infrastruktur 12.12.2019
Zmeny a doplnky 08/2019 Územného plánu obce Drahovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Hlohovec Piešťany podla § 4, ods. 1 12.12.2019
Budova pre obchod a služby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica Infrastruktur 18.07.2019