EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Územný plán mesta Hriňová, Zmeny a doplnky č. 2
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 2 22.10.2019
IBV Kmeťovo - Viničky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 22.10.2019
Polyfunkčný komplex NOVÁ CVERNOVKA CENTURY RESIDENCE II. Etapa, časť D,E
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 22.10.2019
Zmena 01/2019 Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 22.10.2019
Optimalizácia výrobného procesu v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Košice IV Sonstige Industriebranchen 22.10.2019
Termické zhodnocovanie ostatných odpadov, Nové Zámky
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 22.10.2019
IBV Veľký Slavkov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infrastruktur 22.10.2019
Modernizácia zhodnocovania odpadov s obsahom rozpúšťadiel DETOX
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastruktur 22.10.2019
Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice II Infrastruktur 22.10.2019
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Rozšírenie výroby spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s."
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Lebensmittelindustrie 22.10.2019
Výrobno-skladovacia budova Müller Textiles, PZ Myslina – IV.etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Humenné Sonstige Industriebranchen 21.10.2019
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 86/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 21.10.2019
Územný plán obce Snežnica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina podla § 4, ods. 1 21.10.2019
Zariadenie na zber odpadov a mechanické spracovanie starých vozidiel IVSTA recycling
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Trnava Infrastruktur 21.10.2019
Územný plán obce Hviezdoslavov – Zmeny a doplnky č. 05/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 21.10.2019
Územný plán obce Krakovany - Zmeny a doplnky 13/2018
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 21.10.2019
Zemníky Ketelec
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Bratislavský Bratislava II Grundstoffindustrie 21.10.2019
Zberný dvor Blatná na Ostrove
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 21.10.2019
Výroba substancie Nalbufin
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 21.10.2019
Pokračovanie v činnosti rekultivácie pôvodného lesného pôdneho fondu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 21.10.2019
ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DEDINA MLÁDEŽE
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Nové Zámky Šaľa podla § 4, ods. 2 21.10.2019
Pivovar Gastonia
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Lebensmittelindustrie 21.10.2019
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 21.10.2019
Zariadenie na zber, zhodnocovanie odpadov, výkup kovového odpadu, farebných kovov a odpadu z papiera a lepenky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Gelnica Infrastruktur 21.10.2019
Budova pre obchod a služby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica Infrastruktur 18.07.2019