EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
PRESTAVBA JESTVUJÚCEHO OBJEKTU NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT, ULICA KAROLA ŠIŠKU, SENEC
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Infrastruktur 21.05.2019
Zvolen, protipovodňové opatrenie na toku Hron
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Zvolen Wasserwirtschaft 21.05.2019
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – rozšírenie
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Košice I Infrastruktur 21.05.2019
Akvaponická prevádzka Veľké Rovné
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Bytča Polnohospodárska a lesná výroba 21.05.2019
Polyfunkčný súbor BCT 3, administratíva a bytové domy
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava II Energieindustrie 21.05.2019
Územný plán zóny "Pod senníkom Mlynica"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 1 21.05.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Mesta Nové Zámky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 21.05.2019
Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infrastruktur 21.05.2019
Zariadenie na produkciu argónu.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie vo veci podnetu
Nitriansky Šaľa Sonstige Industriebranchen 21.05.2019
Zmena 03/2019 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien – Zariadenie odpadového hospodárstva Trnava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 20.05.2019
Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu mesta Trenčín - Areál Merina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 20.05.2019
Administratívno-polyfunkčná budova Buzinská Košice-Šaca
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice II Infrastruktur 20.05.2019
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 20.05.2019
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Hella Slovakia Signa-Lighting s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 20.05.2019
Územný plán mesta Dudince
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Nitriansky Banskobystrický Levice Krupina podla § 4, ods. 1 20.05.2019
Rozšírenie zberu odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infrastruktur 20.05.2019
Čierna Voda – Skládka odpadov, III, IV. a V. etapa, SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia skládky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infrastruktur 20.05.2019
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 20.05.2019
Obslužné zázemie rastlinnej výroby a prestavba mliečnice na polyfunkčný objekt
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 20.05.2019
Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu obce Brezovica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 20.05.2019
Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky 2019, zmena č. 12 - oznámenie o strategickom dokumente
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 17.05.2019
Zmena a Doplnok č. 12 Územného plánu Sídelného útvaru Rajecké Teplice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 17.05.2019
Geotermálny zdroj Piešťany - vrt GTP - 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Piešťany Tažobný priemysel 17.05.2019
Tatranská Lomnica - prieskumný vrt pre geotermálne vody
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Poprad Tažobný priemysel 17.05.2019
Budova pre obchod a služby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Infrastruktur 23.04.2019