EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Zmena č. 4: Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Verkehr und Telekommunikation 25.03.2019
Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami, k. ú. Leopoldov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Hlohovec Infrastruktur 25.03.2019
B1 - Úsek Zemplímskej cyklomagistrály v katastri mesta Michalovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 25.03.2019
Dobývací priestor Trenčianske Mitice I – lom Skaličky
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trenčiansky Trenčín Iný dôvod posudzovania 25.03.2019
Vybudovanie automatického závlahového systému sadu cez samostatné kvapkovače
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Polnohospodárska a lesná výroba 22.03.2019
Rekonštrukcia Vinárstva, Čajkov 629
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Lebensmittelindustrie 22.03.2019
Novostavba parkovacieho domu na ul. Baničova Hájik
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infrastruktur 22.03.2019
Modernizácia, premiestnenie a rozšírenie stávajúcej prevádzky galvanizovne
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Hüttenwesen 22.03.2019
Prevádzka KP a EH pri ČOV Petržalka, Rekonštrukcia budovy a linky odvodnenia kalu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava V Infrastruktur 22.03.2019
Urbanistická štúdia obytnej zóny – Kráľovičové Kračany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 22.03.2019
Povrchová úprava hliníkových výrobkov eloxovaním, linka II
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Bytča Hüttenwesen 22.03.2019
„ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT“ (opravárenská dielňa nákladnej dopravy)“
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infrastruktur 22.03.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Mesta Nové Zámky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 22.03.2019
Zmeny a doplnky č. 1/2018 mesta Pezinok
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Pezinok podla § 4, ods. 2 22.03.2019
Prestavba časti ošipárne na bitúnok pre porážanie hydiny
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Komárno Lebensmittelindustrie 22.03.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č.2, Záborské
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 22.03.2019
Inovatívne rozšírenie výroby, k. ú. Cífer
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Trnava Sonstige Industriebranchen 22.03.2019
Priemyselný areál - Rakovo východ - etapa II
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 22.03.2019
Cesta I/64 Komárno, obchvat
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Komárno Verkehr und Telekommunikation 21.03.2019
Zberný dvor Považská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infrastruktur 21.03.2019
Nová Ves nad Žitavou - farma na chov ryb
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 21.03.2019
Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Poprad Infrastruktur 21.03.2019
Územný plán sídelného útvaru Tornaľa – Zmeny a doplnky č. 6
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 21.03.2019
Spoločný územný plán obcí Hul a Radava, Obec Hul Zmeny a doplnky č.1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 20.03.2019
Budova pre obchod a služby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Žarnovica Infrastruktur 12.02.2019