EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Hrabovka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 24.02.2020
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kamenná Poruba
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 24.02.2020
Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 24.02.2020
Bioplynová stanica Jelšava III
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Revúca Infrastruktur 24.02.2020
REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ČOV KOLÁROVO
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Wasserwirtschaft 24.02.2020
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska volfram-molybdénových rúd v dobývacom priestore Ochtiná I. hlbinným spôsobom.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Rožňava Tažobný priemysel 24.02.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 90_2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 24.02.2020
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 24.02.2020
Navýšenie výrobných kapacít
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Bratislavský Malacky Holz-, Zellstoff- und Papierindustrie 24.02.2020
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Banskobystrický Prešovský Košický - podla § 4, ods. 1 24.02.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 91_2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 24.02.2020
Zmena a doplnok č. 6 ÚPN mesta Trenčín - Lokalita Suchý Dub - Juh
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 24.02.2020
Administratívno – skladovací areál firmy DETOX - navýšenie kapacity zariadenia na zneškodňovanie odpadov - NEUTRALIZAČNÁ STANICA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 24.02.2020
Žakovce - Skládka odpadov Úsvit - VI. etapa NNO
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Prešovský Kežmarok Infrastruktur 24.02.2020
Pozberová linka Kalná nad Hronom - podnet
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie vo veci podnetu
Nitriansky Levice Iný dôvod posudzovania 24.02.2020
Chovná stanica rýb, hydrogeologický prieskum územia a využitie geotermálnej vody Tvrdomestice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Topoľčany Tažobný priemysel 21.02.2020
Druhý ÚZEMÝ PLÁN MESTA STARÁ ĽUBOVŇA - ZMENY A DOPLNKY č. 2/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 21.02.2020
Jasov – Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Košický Košice - okolie Infrastruktur 21.02.2020
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Svinná
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Trenčín podla § 4, ods. 2 21.02.2020
Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 21.02.2020
Uzavretie a rekultivácia I. až IV. etapy skládky tuhého komunálneho odpadu v obci Iža
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infrastruktur 21.02.2020
Sušiaca a granulačná linka - Bioplynová stanica Veľké Bierovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Anderweitiger Grund für die Beendigung der Prüfung
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 21.02.2020
EUROTERRACE ŽILINA Polyfunkčný objekt vyššej vybavenosti a bývania
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infrastruktur 21.02.2020
Manipulačná a expedičná skladová hala v obci Brestovec (okres Komárno) - novostavba
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Sonstige Industriebranchen 21.02.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infrastruktur 10.02.2020