Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Multifunkčný amfiteáter v prímestskej rekreačnej zóne Pod vlekom
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Stropkov Zweckmäßige Einrichtungen für Sport, Erholung und Tourismus 11.12.2023
„Územný plán obce Liptovský Ján - Zmeny a doplnky č. 7“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Banskobystrický Liptovský Mikuláš Brezno podla § 4, ods. 2 11.12.2023
Rekonštrukcia areálu letného kúpaliska v Stropkove
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Stropkov Zweckmäßige Einrichtungen für Sport, Erholung und Tourismus 11.12.2023
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Perín - Chym
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 11.12.2023
Využitie tepla zo spalín narážacích pecí
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Energieindustrie 11.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Detvianska Huta na roky 2024-2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 2 11.12.2023
IBV Sliezsky háj
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infrastruktur 11.12.2023
Modernizácia ustajnenia HD
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Čadca Polnohospodárska a lesná výroba 11.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rimavská Sobota na obdobie 2024 - 2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 1 11.12.2023
ZEOCEM, a.s. - Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Prešovský Vranov nad Topľou Baustoffindustrie 11.12.2023
Územný plán obce Ovčiarsko
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 11.12.2023
Územný plán obce Višňové - Zmeny a Doplnky č. 4
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 11.12.2023
Zmeny a doplnky č. 3 Územný plán obec Leles
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 2 11.12.2023
Volvo Car Košice
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Košický Košice IV Košice - okolie Energieindustrie 11.12.2023
EUROMOTOR IV. Etapa, časť B, Banská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 08.12.2023
Zariadenie na zhodnocovanie odpadových polymérov na druhotnú surovinu
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Piešťany Chemie-, Pharma- und Petrochemieindustrie 08.12.2023
Rekonštrukcia časti Skladu kyselín
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Hüttenwesen 08.12.2023
VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV Kazeta 1 a kazeta 2, Kazeta 3, Kazeta 4
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infrastruktur 08.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Tuhár na roky 2023 - 2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 08.12.2023
Leier Baustoffe SK s.r.o. - Tehelňa Močarmany - zhodnocovanie odpadov kat. č. 19 08 05
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Tažobný priemysel 07.12.2023
Výroba zákazníckych aminokyselín
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Chemie-, Pharma- und Petrochemieindustrie 07.12.2023
Nová prevádzka spoločnosti KBZ s r. o., Bratislavská 20, Zohor
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Malacky Infrastruktur 07.12.2023
IBV TRI DUBY - KARLOVÁ
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Infrastruktur 07.12.2023
HV prípojka a OST pre Continental Zvolen
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Energieindustrie 07.12.2023
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dubník na roky 2024-2030“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Komárno Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 07.12.2023