Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č.1 Územný plán obce Kluknava
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Košický Prešov Gelnica Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 02.12.2022
Kanalizácia Hviezdoslavov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Wasserwirtschaft 02.12.2022
Zber a výkup odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov, batérií a akumulátorov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Infrastruktur 02.12.2022
Výrobno- skladová hala , Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 02.12.2022
Zberný dvor obce Kotešová
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Bytča Infrastruktur 02.12.2022
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Infrastruktur 02.12.2022
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÁ PLÁŇ - PARK
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Energieindustrie 02.12.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Trnavský Malacky Pezinok Senec Trnava podla § 4, ods. 2 02.12.2022
Územný plán obce Dolná Ždaňa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 02.12.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Úhorná na roky 2023-2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Gelnica Rožňava podla § 4, ods. 2 02.12.2022
Zariadenie na zber odpadov – SCRAP-MARKET, Kočovce
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastruktur 02.12.2022
Recyklácia vybraných druhov stavebných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Baustoffindustrie 02.12.2022
Využitie zemského tepla na ohrev vody pre mesto Trebišov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Medzištátne posudzovanie: Iný dôvod posudzovania
Strana pôvodu: Slowakei
Dotknutá strana: Slovensko,
Košický Trebišov Tažobný priemysel 01.12.2022
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov KOV-NZPÚ, s.r.o. Novosad – I. zmena
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Infrastruktur 01.12.2022
Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Gidra
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Pezinok Wasserwirtschaft 01.12.2022
Centrum mechanicko - biologickej úpravy
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Anderweitiger Grund für die Beendigung der Prüfung
Košický Trebišov Infrastruktur 01.12.2022
SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trnavský - podla § 4, ods. 1 01.12.2022
Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Kamenný potok
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Pezinok Wasserwirtschaft 01.12.2022
Zariadenie na zber kovového odpadu, Bánovce nad Bebravou
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infrastruktur 01.12.2022
Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy DFN, Trieda SNP č.1, Košice
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Infrastruktur 01.12.2022
Územný plán obce Krnča - Zmeny a doplnky č.3
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 01.12.2022
Priemyselná zóna Medzilaborce - terénne úpravy
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Medzilaborce Infrastruktur 01.12.2022
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Košický Košice I Infrastruktur 01.12.2022
Rozšírenie cintorína Nemčice - Tradičné hrobové miesta a urnový háj - chodníky
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Infrastruktur 01.12.2022
Výroba rPET pre potravinárske účely
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Anderweitiger Grund für die Beendigung der Prüfung
Trnavský Dunajská Streda Sonstige Industriebranchen 01.12.2022